Ben je tijdens je opzegtermijn verplicht om te werken?

Het kan iedereen overkomen, plots bedankt je baas je voor de bewezen diensten. Uiteraard is er dan ook je opzegtermijn. In functie van de verstandhouding kan dat een leuke of minder leuke tijd worden. Misschien zou je zelfs nog wel wat verlof willen opnemen tijdens je opzegperiode. De hamvraag: kan dat wel?

Wederzijdse rechten en plichten

Tijdens je opzegperiode blijft de arbeidsovereenkomst die je sloot met je baas uiteraard doorlopen. Dat betekent dat alle voorwaarden gestipuleerd in die overeenkomst ook van toepassing blijven. Of je nu zelf ontslag neemt of je ontslag hebt gekregen, dat doet er niet toe. Je baas is er dus toe gehouden om verder je loon te blijven betalen, maar jij bent tegelijkertijd ook verplicht om je job te blijven uitoefenen conform de afspraken in de arbeidsovereenkomst. Uiteraard zijn er een aantal situaties waarin dat niet geldt zoals bijvoorbeeld bij ontslag om dringende redenen, maar dat laten we hier even buiten beschouwing.

Vervangingsverlof

Het is echter niet omdat één en ander in je contract staat vermeld, dat dit ook onvoorwaardelijk geldig is. Tot aan het eind van je opzegtermijn ben je gebonden aan de afspraken van je contract, maar je kan aan het begin van je opzegtermijn met je baas eveneens een overeenkomst tekenen waarin jullie een zogenaamde vrijstelling van arbeidsprestaties stipuleren. Gevolg: jij kan thuis blijven en je werkgever betaalt al dan niet je loon verder uit tot aan het eind van je opzegtermijn. Dit soort afspraken gebeuren meestal wanneer het niet meer botert tussen jou en je baas zonder dat je daarbij een grote misstap hebt begaan die tot je onmiddellijk ontslag heeft geleid. Je baas heeft je dan mogelijk liever niet meer op de werkvloer omdat je de goede werksfeer zou kunnen beïnvloeden.

Maar goed, stel dat je je opzegtermijn wel moet uitdoen, kan je dan toch op eigen initiatief verlof nemen? Dat kan, maar hoe dat verlof invloed heeft op jouw opzegtermijn, is afhankelijk van de situatie. Wanneer je baas een eind heeft gemaakt aan de arbeidsovereenkomst, dan kan je verlof nemen. Dan zal de opzegtermijn voor de periode van je verlof wel worden onderbroken. Dat betekent dat je dus wel verlof kan nemen tijdens je opzegtermijn, maar die verlofdagen dus niet meetellen voor je opzegtermijn. Wanneer je zelf een eind maakte aan de arbeidsovereenkomst en je vervolgens verlof opneemt tijdens je opzegtermijn, dan wordt dat verlof wel ingecalculeerd in het totaal aantal te presteren dagen van je opzegtermijn.

Pascal Dewulf

Vind een job in de buurt van