Staat er al een opleiding op jouw planning?

De honger naar werkgerelateerde opleidingen is dit jaar heel groot. 8 op de 10 bedienden willen in 2022 graag opleidingen (blijven) volgen. Dat is een sterke stijging in vergelijking met vorig jaar. Vooral opleidingen voor persoonlijke ontwikkeling scoren hoog. Een en ander blijkt uit een bevraging bij Belgische bedienden in opdracht van Cevora.

Bedienden (paritair comité 200) hebben recht op vier tot zes opleidingsdagen binnen de werkuren, verspreid over dit en volgend jaar. In totaal kunnen ze zich dus gemiddeld tot drie dagen per jaar bijscholen. Het afgelopen jaar blijkt echter dat maar net iets meer dan de helft van die beschikbare uren voor opleiding werden benut. De bevraagde bedienden geven aan dat ze in 2021 gemiddeld slechts anderhalve dag aan opleidingen of bijscholingen spendeerden. De helft geeft zelfs aan geen enkel uur opleiding te hebben gevolgd in 2021.

Gemiste kans

Olivier Lambert, algemeen directeur van Cevora, noemt dat een gemiste kans, zowel voor de werkgever als voor de werknemer. “De voordelen van opleidingen en bijscholing zijn bekend. Laat het ons dan ook beter doen dit jaar”, verklaart hij. Cevora roept bedrijven ook op om een opleidingsplan in te dienen.

Persoonlijke ontwikkeling

De bedienden die in 2022 opleidingen willen volgen, noemen het vaakst persoonlijke ontwikkeling of digitale skills als thema’s die hen interesseren. De vijf meest genoemde opleidingsthema’s zijn:

1. Persoonlijke ontwikkeling (o.a. creativiteit, communicatie, zelfvertrouwen) (37%)

2. Digitale skills (29%)

3. Technische IT-opleidingen (programmatie, servers, ..) (28%)

4. Professionele ontwikkeling (vergaderen, samenwerken,…) (27%)

5. Welzijn (minder stress, meer motivatie en werkgeluk) (24%)

Mieke Vercruijsse