Nieuwe opleiding voor schooldirecteurs

Het verloop bij de schooldirecteurs wordt steeds groter. Vooral het basisonderwijs heeft te kampen met directeurswissels. Katholiek Onderwijs Vlaanderen slaat de handen in elkaar met de katholieke hogescholen en KU Leuven om één opleiding voor startende schoolleiders in het basisonderwijs aan te bieden. Deze postgraduaatsopleiding start vanaf schooljaar 2025-2026.

Professioneel schoolleiderschap speelt een cruciale rol voor het creëren van sterke scholen en een hoge onderwijskwaliteit. Het belang van sterke directeurs en een professioneel leiderschapsteam kan daarin nauwelijks overschat worden.

Een duurzame schoolleider

Deze vernieuwde opleiding voor startende schoolleiders in het gewoon en buitengewoon onderwijs wil de professionaliteit van de directies versterken zodat ze goed uitgerust zijn om hun belangrijke opdracht op een duurzame wijze op te nemen. “Een schooldirecteur is de kapitein van het schip: een belangrijke en mooie job, maar met veel uitdagingen. Een goede opleiding en vorming is daarom noodzakelijk. Door het bestaande professionaliseringstraject van Katholiek Onderwijs Vlaanderen om te vormen tot een volwaardige gecertificeerde opleiding, samen met onze hogescholen en universiteit, zetten we daarvoor een noodzakelijke stap”, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Mikken op 150 instromers

De opleiding zal aangeboden worden op verschillende locaties, gespreid over heel Vlaanderen. De opleiding is zowel praktijkgericht als wetenschappelijk onderbouwd en neemt het recent ontwikkelde kernprofiel voor schoolleiderschap als uitgangspunt. Ze richt zich op alle startende schoolleiders van het katholiek basisonderwijs, dus directeurs en adjunct-directeurs. Zo krijgen schoolleiders opleiding én ondersteuning tijdens de start van hun loopbaan. De organisatoren verwachten een jaarlijkse instroom in de opleiding van minstens 150 schoolleiders. “Deze opleiding is inhoudelijk heel inspirerend. Tegelijk biedt zij ook een kans om de interactie tussen de scholen, het hoger onderwijs en Katholiek Onderwijs Vlaanderen te vergroten. In deze opleiding leren alle actoren van elkaar”, vertelt Tomas Legrand, algemeen directeur van de Arteveldehogeschool in Gent.

Mieke Vercruijsse