Mobiele opleidingen vertrekken vanuit arbeidsmarktanalyse

Met zijn mobiele opleidingen biedt VDAB een oplossing op maat van de lokale vraag naar jobs. De opleidingen vertrekken vanuit een arbeidsmarktanalyse waarbij wordt gekeken naar openstaande vacatures bij lokale werkgevers enerzijds en de inzetbare werkzoekenden in de streek anderzijds.

Naast de bedrijven werkt VDAB voor zijn mobiele opleidingen steevast samen met de lokale besturen, partners, sectoren en het onderwijs. De opleiding vindt dan ter plekke plaats en niet in een ‘vaste’ opleidingslocatie van VDAB. De opleidingen voldoen aan de concrete vraag van meerdere bedrijven, waarbij VDAB maatgericht kan inspelen op de noden van elk bedrijf.

Meer vacatures

In de opleidingen vinden werkzoekenden, die een job zoeken in de aangeboden specialiteit, een plek. De bedrijven kunnen spontane sollicitanten laten aansluiten die ze dan op het einde van de opleiding een contract aanbieden. Bedrijven krijgen ook inspraak in het aangeboden programma van de opleiding. Dat zorgt ervoor dat de slaagkansen op een tewerkstelling na de opleiding fiks stijgen. VDAB ontdekt hierdoor lokaal ook meer vacatures dan er vooraf gemeld zijn.

Iedereen wint

Het principe van gedeelde verantwoordelijkheid, gedeelde kosten en een opleiding op de werkvloer zorgen voor een vierdubbele winst:

  • de bedrijven krijgen inspraak in de opleiding op maat en kunnen via werkplekleren de match met hun concrete vacatures uitproberen
  • het lokale bestuur creëert door zijn bijdrage voor de plaatselijke werkzoekenden een reëel opleidings- en werkaanbod
  • VDAB zorgt voor een match tussen lokale vraag en aanbod, biedt competentieversterking voor lokale werkzoekenden en maakt door een efficiënte inzet van middelen zijn missie waar
  • de werkzoekenden volgen, bij manier van spreken, in hun achtertuin een opleiding met grote kans op werk