Meer interesse voor online leren

De scherpere concurrentie en de technologische evoluties op de arbeidsmarkt stellen duidelijke eisen aan werkzoekenden en werknemers. Dat bewustzijn dringt door bij verschillende groepen onder de bevolking. Die grijpen de mogelijkheden om hun kennis en vaardigheden te verhogen.

Het aantal inschrijvingen voor een online opleiding bij VDAB is door de coronacrisis bijna verdubbeld. In de eerste vijf maanden van dit jaar registreerde VDAB 93.149 inschrijvingen voor een online opleiding. Ter vergelijking: in 2019 waren er in diezelfde periode 48.144 inschrijvingen. De meest aangevraagde opleidingen waren een initiatiecursus boekhouden, een opleiding in Excel en een basiscursus loon- en personeelsadministratie. De top vijf wordt vervolledigd door een beginnerscursus Frans en een opleiding in artificiële intelligentie.

Ook andere vormen van online opleidingen kennen een groeiend succes, blijkt uit een cijfernota van de bemiddelingsdienst. Voor de online workshops, praktijkgerichte aanvullingen op de online cursussen, steeg het aantal inschrijvingen met een kwart. En ook webinars worden met ongeveer 255 deelnemers per thema, duidelijk gesmaakt als een waardevolle manier van online leren.

Oriëntatie

Meer werkzoekenden zochten door verschillende vormen van leren, manieren om hun kansen op de arbeidsmarkt te versterken. Een stijging zien we vooral bij klanten die verder van de arbeidsmarkt staan, zoals oriënterende of algemene (‘niet-sectorgerichte’) vormen van competentieversterking.

Groeimarge

Ook bij de profielen van de mensen die een opleiding volgen, zijn er een aantal opvallende vaststellingen. Laaggeschoolden lijken steeds moeilijker de weg naar de meer traditionele vormen van opleiding te vinden. We merken wel een toenemende interesse in de opleidingen bij personen met een arbeidshandicap en oudere werkzoekenden. Hoewel er volgens VDAB voor die laatste groep nog een groeimarge ligt.

Door de stijgende werkloosheid in de coronaperiodes, stelde VDAB bij verschillende groepen een groeiende belangstelling vast voor het aanleren en bijsturen van hun competenties. Online leren zit duidelijk in de lift. Dit is niet alleen in de periodes van de coronacrisis. De voorbije drie jaren kende zowel het aanbod als het aantal gebruikers van de diverse vormen van online leren een gestage toename.