Daarom kan je voortaan in Vlaanderen langer opleidingsverlof nemen

Als werknemer heb je in Vlaanderen onder bepaalde voorwaarden recht op zogenaamd opleidingsverlof. Het aantal uren dat je op die manier afwezig mag zijn op het werk verdubbelt binnenkort. Wat moet je daarvan weten?

Als werknemer mag je in Vlaanderen soms afwezig zijn op het werk om een opleiding te volgen terwijl je loon wordt doorbetaald. Je werkgever kan dan ter compensatie van deze loonkost een forfaitair bedrag terugbetaald krijgen.

Actuele voorwaarden

Om zo’n opleidingsverlof te kunnen opnemen, moet je bij de start van de opleiding minstens 50% tewerkgesteld zijn, waarvan minstens een deel in de privésector en minstens een deel in het Vlaams gewest. Bovendien komt niet elke opleiding in aanmerking. Het moet meer bepaald gaan om een arbeidsmarkt- of loopbaangerichte opleiding. Om te weten of een bepaalde opleiding al dan niet in aanmerking komt kan je bekijken in een databank. Die vind je hier terug. Je moet ook voldoende aanwezig zijn in de les en deelnemen aan de eindbeoordeling als die voorzien is. Als je aan de voorwaarden voldoet kan je werkgever je het opleidingsverlof niet zomaar weigeren.

Aantal uren?

Op dit moment is het zo dat je op jaarbasis maximaal 125 uur opleidingsverlof mag nemen. Voor het schooljaar 2021-2022 wordt dat aangepast. Een werknemer die zowel opleidingen volgt op eigen initiatief, als ingaat op het voorstel van de werkgever om een opleiding te volgen, kan voor het volgende schooljaar nu eenmaal zijn recht op Vlaams opleidingsverlof verdubbelen tot maximaal 250 uur (voor een voltijdse tewerkstelling). Daarbij is er een maximum van 125 uur voor opleidingen op eigen initiatief en een maximum van 125 uur voor andere opleidingen op voorstel van de werkgever.

Niet verplicht

Weet dat het extra opleidingsverlof niet verplicht is. Als je werkgever je zo’n opleiding voorstelt ben je als werknemer dus niet verplicht om daarop in te gaan.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)