411 opleidingen van VDAB leiden naar knelpuntberoep

Als gevolg van de coronacrisis zijn er meer werkzoekenden en minder vacatures, maar dat betekent niet dat knelpunten op de arbeidsmarkt weg zijn. VDAB zet al jaren in op beroepsopleidingen om knelpuntvacatures in te vullen. In 2019 erkende en/of financierde VDAB maar liefst 411 beroepsopleidingen. 16.000 cursisten beëindigden zo’n opleiding. Dat zijn de hoogste aantallen in de voorbije vijf jaar.

Het voorbije decennium werden de knelpunten op de Vlaamse arbeidsmarkt steeds acuter. Tot voor het uitbreken van de coronacrisis stond het aantal werkzoekenden per beschikbare vacature op het laagste peil in tien jaar. De huidige lijst met knelpuntberoepen, gebaseerd op cijfers uit 2019, is met 188 jobs langer dan ooit. De economische prognoses voorspellen op korte termijn een toename van de werkloosheid. Maar de vergrijzing van de werkende bevolking zal niet plots verdwijnen en de structurele krapte blijft dus nog enige tijd een uitdaging op de arbeidsmarkt, ook in tijden van covid-19.

VDAB maakte een analyse van de beroepsgerichte opleidingen om te weten in welke mate ze aansluiten bij de knelpuntberoepen en of ze resultaat opleveren. De analyse toont aan dat het beroepsgerichte opleidingsaanbod van VDAB duidelijk mee een antwoord biedt op knelpunten op de arbeidsmarkt. In 2019 financierde of erkende VDAB 411 knelpuntgerichte opleidingen. 16.137 cursisten beëindigden zo’n opleiding. “Het beroepsgerichte opleidingsaanbod van VDAB biedt duidelijk mee een antwoord op de knelpunten op onze arbeidsmarkt”, zegt gedelegeerd bestuurder Wim Adriaens van VDAB. “Elk jaar worden duizenden knelpuntvacatures ingevuld dankzij de opleidingen van VDAB. Wat we terugvragen aan werkgevers is om mensen die nog een weg te gaan hebben, een kans te geven om de juiste vaardigheden aan te leren op de werkvloer. Als we jobs op maat van medewerkers maken, vinden we samen een medewerker voor elke job.”

De analyse toont een overzicht van de door VDAB erkende en/of gefinancierde beroepsopleidingen die toegang geven tot een knelpuntberoep in de periode 2015-2019. Dit zijn de vier meest opvallende tendensen:

1. De opleidingen richten zich meer en meer tot een knelpuntberoep. In 2019 erkende of financierde VDAB 411 knelpuntgerichte opleidingen. Naast de opleidingen die officieel knelpuntgericht zijn, ondersteunt de dienst nog heel wat andere opleidingen die inspelen op de noden van de arbeidsmarkt die voortdurend in beweging is. Want sommige beroepen zijn nu weer wel, en dan weer geen knelpunt meer.

2. 7 op de 10 beëindigde opleidingen richtten zich de voorbije vijf jaar op een knelpuntberoep. Ook het aantal unieke werkzoekenden dat een knelpuntopleiding beëindigde, nam toe van 14.307 in 2018 tot 16.137 in 2019.

3. 80% van de cursisten beëindigt een opleiding succesvol. Er is wel een lichte daling van dit aandeel in de voorbije jaren. Er zijn dan ook meer vroegtijdige stopzettingen. VDAB kiest bewust voor minder strenge toegangsvereisten. Dat zorgt er enerzijds voor dat meer cursisten een beroepsgerichte opleiding (succesvol) beëindigen, en anderzijds dat voor meer cursisten een snelle heroriëntering is aangewezen.

4. In 2019 slaagde meer dan 75% van de cursisten uit kansengroepen voor hun knelpuntgerichte beroepsopleiding. Alleen bij kortgeschoolden waren knelpuntgerichte opleidingen minder succesvol dan niet-knelpuntgerichte opleidingen. Ouderen, personen met een arbeidshandicap of personen met een migratieachtergrond ronden knelpuntgerichte opleidingen iets vaker succesvol af.