Daarom volstaat een motivering van je ontslag in de ontslagbrief

Als je werkgever je ontslaat, kan je vragen dat hij dat ontslag motiveert. Doet hij dat niet dan kan je een vergoeding vragen. Kan je dat ook doen als er al een korte motivering voor je ontslag staat in je opzegbrief? Een vonnis van de arbeidsrechtbank in Antwerpen geeft hierop een antwoord.

Wat was er gebeurd?

Een werknemer werkte als commercieel bediende. Zijn werkgever maakte een einde aan de arbeidsovereenkomst met naleving van een opzegtermijn. In de opzegbrief motiveerde de werkgever dit ontslag door te zeggen dat de reden voor het ontslag ‘de reorganisatie van de dienst was na het wegvallen van substantiële activiteiten’. De werknemer vroeg nadien om een motivering van het ontslag. Omdat de werkgever niet tijdig inging op die vraag stapte de werknemer naar de rechtbank. Daar vroeg hij om een vergoeding ten bedrage van twee weken loon wegens het niet geven van een motief voor het ontslag.

Wat besliste de rechter?

Voor de rechtbank kreeg de werknemer geen gelijk. De rechtbank was nu eenmaal van oordeel dat het volstond dat de werkgever al een motivering (hoe kort ook) opnam in de ontslagbrief zelf. Hij moest dus nadien niet nog eens een motivering voor het ontslag opgeven. De motivering in de ontslagbrief liet de werknemer namelijk toe om te beoordelen of het opportuun was het ontslag al dan niet aan te vechten en om het kennelijk onredelijk karakter ervan al dan niet in te roepen.

Wat te onthouden?

Als je werkgever je ontslaat, kan je vragen dat je werkgever dit ontslag motiveert. Je moet dat vragen binnen een termijn van zes maanden na de betekening van de opzeg en dit zonder dat een termijn van twee maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst mag worden overschreden. Vervolgens heeft je werkgever twee maand de tijd om op deze vraag te antwoorden met een aangetekende brief. Doet hij dat niet dan kan je een burgerlijke boete van hem opeisen van twee weken loon.

Motiveert je werkgever je ontslag al voldoende in de opzegbrief zelf, dan kan je niet vragen dat hij dat nadien nog eens motiveert.

Jan Roodhooft, advocaat

Arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen, 28 mei 2019, Nieuwsbrief Instituut arbeidsrecht KU Leuven