Kan je werkgever een gegeven ontslag ‘intrekken’?

Je werkgever maakt een einde aan je arbeidsovereenkomst door je een opzegtermijn te geven. In de loop van de opzegtermijn bedenkt hij zich en trekt hij de gegeven opzeg in. Loopt de arbeidsovereenkomst dan zonder meer verder?

Het gebeurt wel eens dat een werkgever een werknemer ontslaat omdat er onvoldoende werk is. Als er dan in de loop van de opzegtermijn een hoop orders bijkomen heeft de werkgever misschien wel spijt en wil hij de werknemer toch verder in dienst houden. Maar kan dat wel?

Intrekken kan niet

Je werkgever kan een gegeven opzeg niet zomaar eenzijdig intrekken. Hij kan dus niet terugkomen op een opzeg die hij eerder gaf. Ook jij als werknemer kan trouwens een opzeg die je gaf al evenmin eenzijdig intrekken.

Onderling akkoord

Iets anders wordt het als je het als werknemer ermee eens bent dat je werkgever de opzeg intrekt en je toch in dienst mag blijven. In onderling akkoord kan je nu eenmaal wel beslissen dat je toch blijft werken in het bedrijf (ondanks de opzeg).

Afspraken op papier

Kom je tot zo’n akkoord, dan is het belangrijk de afspraken daaromtrent ook op papier te zetten. Kom daarbij schriftelijk overeen dat de gegeven opzeg uiteindelijk geen uitwerking krijgt. Je kan dan meteen afspreken dat de loon- en arbeidsvoorwaarden dezelfde blijven als diegene die van toepassing waren voor de opzeg werd gegeven. Je kan eveneens bijvoorbeeld op papier zetten dat noch jij, noch je werkgever enige vergoeding kan vragen op basis van de intussen ongedaan gemaakte opzegging van de arbeidsovereenkomst.

Gewoon verder werken?

Is er niets op papier gezet dan zou je ook gewoon verder kunnen werken bij het einde van de opzegtermijn. Als dat gebeurt, dan ontstaat er een nieuwe mondelinge voltijdse arbeidsovereenkomst waarbij men ervan uitgaat dat dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden van toepassing zijn als voorheen. Toch is het beter om schriftelijke afspraken te maken. Je vermijdt nu eenmaal op die manier discussies.

Jan Roodhooft, advocaat