Zo snel kan je weg als je nieuwe job je niet aanstaat

Na enkele dagen op je nieuwe job stel je vast dat die eigenlijk niets voor jou is. Je hebt het namelijk moeilijk met de jobinhoud, je werkgever of je collega’s. Hoe snel kan je dan een einde maken aan de arbeidsovereenkomst?

Sinds enkele jaren kan er in een arbeidsovereenkomst (met uitzondering van een studentenjob) geen proefbeding meer worden opgenomen. Toch betekent dat niet dat je sowieso een hele tijd vastzit als je nieuwe job je niet aanstaat. Maar hoe kan je te werk gaan als je snel een einde wil maken aan je nieuwe arbeidsovereenkomst?

Onderling akkoord

Stap in eerste instantie naar je werkgever of leidinggevende en vertel hem dat je een verdere samenwerking niet ziet zitten. Je kan dan vragen of je werkgever akkoord gaat om de arbeidsovereenkomst in onderling akkoord te beëindigen. De kans is niet onbestaande dat je werkgever het daar ook mee eens is. Deze is nu eenmaal ook niet geholpen met een werknemer die tegen zijn zin nog een aantal dagen moet komen werken.

Gaat je werkgever akkoord om de arbeidsovereenkomst in onderling akkoord te beëindigen, zet die afspraak dan ook op papier en laat je werkgever de overeenkomst voor akkoord ondertekenen.

Niet akkoord, en dan?

Is je werkgever niet bereid om in onderling akkoord een einde te maken aan je arbeidsovereenkomst, kan je je arbeidsovereenkomst opzeggen. Als je minder dan drie maanden in dienst bent, bedraagt de opzegtermijn die je moet naleven slechts één week. Deze opzeggingstermijn moet je ter kennis brengen aan je werkgever via een aangetekende brief, deurwaardersexploot of een voor ontvangst ondertekend schrijven. De opzegtermijn neemt een aanvang de maandag volgend op de week waarin de opzeggingstermijn betekend werd.

Verbrekingsvergoeding betalen

Gaat je werkgever niet akkoord met je vertrek en wil je geen opzegtermijn naleven, dan kan je de arbeidsovereenkomst ook nog altijd verbreken en van de ene dag op de andere thuisblijven. Je moet dan wel een opzegvergoeding aan je werkgever betalen op basis van een opzegtermijn van één week (als je de arbeidsovereenkomst beëindigt tijdens de eerste drie maanden daarvan).

Jan Roodhooft, advocaat