Zo kan je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur vervroegd beëindigen

Je sloot met je werkgever een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur af. Je ziet na enige tijd de job niet echt meer zitten en zou vervroegd een einde willen maken aan het contract. Hoe kan je dan te werk gaan?

Als je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur afsloot maar niet echt tevreden bent van je job, kan je de arbeidsovereenkomst altijd beëindigen door een opzeg te geven. Maar kan je dat ook doen als je een overeenkomst voor bepaalde duur afsloot? Hoe kan je dan een einde maken aan je contract?

Onderling akkoord

Als zowel jij als je werkgever een verdere samenwerking niet zien zitten, kan je altijd in onderling akkoord een einde maken aan je arbeidsovereenkomst. Zorg er dan wel voor dat je dit akkoord ook op papier zet. Geef meteen aan dat je geen vergoeding verschuldigd bent aan je werkgever.

Dringende redenen

Als je werkgever feiten begaat die van aard zijn om de samenwerking onmiddellijk en definitief onmogelijk te maken, kan je je arbeidsovereenkomst ook beëindigen om een dringende reden. Doe dat echter niet zonder eerst advies in te winnen of er wel degelijk een dringende reden voorligt.

Opzeg

Je kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur ook soms opzeggen. Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden naargelang de tijd die al verstreken is sinds het sluiten van het contract. In de eerste helft van de overeenkomst (met een maximum van zes maanden) gelden dezelfde regels als indien je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur wil opzeggen.

In de tweede helft van de duur van je arbeidsovereenkomst gelden er andere regels. Je kan dan de arbeidsovereenkomst niet meer zomaar vervroegd beëindigen door het geven van een opzeg. Wil je de overeenkomst in die periode vervroegd beëindigen dan moet je een opzegvergoeding betalen. Meer bepaald moet je dan het volledige loon betalen tot de voorziene einddatum. De vergoeding is wel beperkt tot het dubbele van wat als vergoeding zou gelden bij een contract van onbepaalde duur.

Jan Roodhooft, advocaat