Ontslagbrief: wat schrijf je erin?

Scheiden doet lijden, ook professioneel. Soms heb je echter geen keuze, om tal van redenen: je voelt dat het glazen plafond angstaanjagend dichtbij komt, je ben geen beste maatjes meer met je baas of je vindt gewoon dat het tijd is om van richting te veranderen.

3 manieren om ontslag te geven

Eerst en vooral: neem je ontslag, doe dat dan in stijl en tracht in te schatten hoe je werkgever en collega’s zullen reageren. Probeer daar zo goed als mogelijk op in te spelen. Een eerste logische stap is om bij je baas binnen te stappen en hem of haar het nieuws te brengen. Ligt de situatie om de één of andere manier gevoelig of vermoed je dat je baas gebruik zal maken van die info om nog één en ander te ritselen in jouw nadeel, bewandel dan onmiddellijk de officiële weg.

Juridisch heb je drie mogelijkheden: je kan je ontslagbrief afgeven aan je baas (waarvan je een kopie laat tekenen voor ontvangst door je baas), je kan een aangetekende brief opsturen of bij deurwaardersexploot laten afgeven bij de personeelsdienst met je baas in kopie.

Je ontslagbrief: kort en zakelijk

Wat je in je ontslagbrief zet, bepaal je grotendeels zelf maar hou het kort en zakelijk. Je hoeft zeker geen reden te vermelden. Belangrijk is echter wel dat je de datum vermeldt waarop het ontslag ingaat en hoe lang de periode zal zijn dat je nog in dienst blijft.

Is je brutoloon als bediende niet groter dan 30.535 ? dan heb je in principe een opzegtermijn van drie maanden. Ligt je loon daarboven dan wordt dat in principe 4,5 maanden. Ben je arbeider dan zit je ontslagtermijn op veertien kalenderdagen. Ben je langer dan twintig jaar aan de slag bij hetzelfde bedrijf dan wordt dat achtentwintig dagen.

Dit zijn echter de wettelijke termijnen. Wanneer jij en je baas per overeenkomst een andere termijn vastleggen dan is dat uiteraard prima. Opgelet, vanaf 2012 worden de opzegtermijnen bij wet herzien om zo de discrepantie die vandaag bestaat tussen arbeiders en bedienden deels te regulariseren.

Vakantieattest en werkloosheidsbewijs

Zodra je ontslag gegeven is, zijn er naast je ontslagbrief ook andere plichtplegingen. Zo let je er best op dat je alle premies en bonussen krijgt uitbetaald, inclusief het eventuele vakantiegeld en de eindejaarspremie. Heb je daarover twijfels richt je dan tot de personeelsdienst van je bedrijf.

Documenten die je zeker dient mee te krijgen voor je de deur achter je dicht slaat zijn: vakantieattest (afrekening vakantiegeld) voor zowel het gewone als vervroegde vakantiegeld, individuele rekening, tewerkstellingsattest met begin en eind van de arbeidsovereenkomst en de aard van het werk alsook het werkloosheidsbewijs, de zogenaamde C4. Hierop staat ook vermeld of je al dan niet zelf ontslag hebt genomen. Heb je een groepsverzekering lopen, kijk dan met de personeelsdienst of die kan getransfereerd worden naar je nieuwe werkgever of welke andere mogelijkheden er zijn.

Kom al je verplichtingen na

Vertrek je in een gezonde sfeer, dan zal je baas je misschien proberen te overhalen om te blijven: met een loonsverhoging, extra vakantiedagen, een fonkelnieuwe laptop, een upgrade van je bedrijfswagen,… Als dit je bedoeling is, dan is de buit bij deze binnen.

Maar vaak zit de reden waarom je ontslag wil nemen een stuk dieper en wil je er ondanks alle mooie woorden van je baas toch vandoor. Laat zien dat je een grote jongen of meisje bent en doe het op een professionele manier. Weet dat je na je ontslag nog een aantal weken zal doorbrengen op de werkvloer. Blijf ook tijdens die periode professioneel en kom alle verplichtingen na zoals je dat ook voordien deed. Het geeft blijk van maturiteit en op die manier hou je alle opties open. Zou immers blijken dat het gras aan de andere kant toch niet groener is, dan kan je met alle waarschijnlijkheid nog altijd terug naar je oude baan. Onderzoek wijst immers uit dat het aandeel werkgevers dat voormalige werknemers terug oppikt steeds groter wordt, een typisch fenomeen overgewaaid uit Angelsaksische landen.

Pascal Dewulf

Vind een job in de buurt van