Model (7): opzegbrief arbeidsovereenkomst

Als je als werknemer zelf je arbeidsovereenkomst wil beëindigen met naleving van een opzegtermijn dan moet je die opzeg schriftelijk ter kennis brengen van je werkgever. Je kan dat doen met een aangetekende brief of je kan je opzegbrief laten betekenen door een gerechtsdeurwaarder. Een derde mogelijkheid bestaat erin je opzegbrief aan je werkgever te overhandigen en deze een dubbel exemplaar voor ontvangst te laten ondertekenen. Dat dubbel exemplaar hou je dan zelf bij. Weet dat als je werkgever je ontslaat hij deze mogelijkheid om te werken met een dubbel dat voor ontvangst wordt ondertekend niet heeft.

In de opzegbrief moet je de opzegtermijn die je zal presteren vermelden. Die opzegtermijn moet je zelf berekenen. Op internet vind je heel wat sites die je toelaten om een dergelijke berekening te doen.

Je moet je opzeg niet motiveren. Je hoeft al evenmin te vermelden wat je voortaan zal doen of waar je in de toekomst zal gaan werken. Hou je opzegbrief dan ook kort en zakelijk. Belangrijk is dat je volgende zaken in de opzegbrief opneemt :

– je naam en adresgegevens

– de naam en de adresgegevens van je werkgever

– de datum van je brief

– het feit dat je de arbeidsovereenkomst wil beëindigen met naleving van een opzegtermijn

– de ingangsdatum en de duur van de opzegtermijn

– je handtekening

MODEL

Ter attentie van :

Naam werkgever

Adres werkgever

Plaats, datum (van het maken van de brief)

Geachte Mevrouw,

Geachte Heer,

Ik verwijs naar de tussen ons bestaande arbeidsovereenkomst. Ik wens deze te beëindigen met naleving van een opzegtermijn. Ik zal hierbij een opzegtermijn naleven van ****. Deze opzegtermijn neemt een aanvang op ***

(Ik dank u alvast voor de aangename samenwerking die we in deze gehad hebben. Ik wens u en het bedrijf het beste toe voor de toekomst).

Met de meeste hoogachting

handtekening

Uw naam

Uw adres