Kan je zelf je ontslag geven terwijl je ziek bent?

Werknemers die hun job niet meer zien zitten en thuis zijn omdat ze ziekteverlof hebben, overwegen wel eens om hun opzeg te geven op het werk. Kan je dat wel doen tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid en begint je opzegtermijn dan dadelijk te lopen?

Stel: je hebt een burn-out of je bent arbeidsongeschikt omdat je je huidige job niet meer aankan. In dat geval overweeg je misschien wel om tijdens je afwezigheid je arbeidsovereenkomst op te zeggen. Maar kan dat wel?

Opzeggen kan

Als je arbeidsovereenkomst geschorst is omdat je ziek bent, kan je je arbeidsovereenkomst wel degelijk beëindigen. Je kan je opzeg geven ook al heb je nog geen andere job of ook al duurt je arbeidsongeschiktheid nog een tijd. Dat alles geldt zelfs als je nog een gewaarborgd loon ontvangt van je werkgever.

Wanneer begint de opzegtermijn?

Als je werkgever je arbeidsovereenkomst beëindigt met naleving van een opzegtermijn, dan wordt die opzegtermijn geschorst in de periode dat je ziek bent. Geef je zelf je opzeg tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid dan geldt er een andere regeling. De opzegtermijn begint dan wel meteen te lopen en loopt ook gewoon door in de periode dat je ziek bent. Je opzegtermijn wordt dus tijdens de ziektedagen niet geschorst.

Betaalt je werkgever je een gewaarborgd loon uit, dan moet hij dat ook blijven betalen tijdens de opzegtermijn onder dezelfde voorwaarden als zou je geen opzeg hebben gegeven.

En als je geen andere job hebt?

Heb je op het einde van je opzegtermijn geen andere job en kan je dan ook geen aanspraak meer maken op een ziekte-uitkering, dan dien je er wel rekening mee te houden dat de kans bestaat dat je geen aanspraak kan maken op een werkloosheidsuitkering. Om die te kunnen krijgen moet je namelijk aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet je bijvoorbeeld al voldoende dagen gewerkt hebben en mag je ook niet onvrijwillig werkloos zijn. In dat verband zal bijvoorbeeld moeten aanvaard worden dat je je oude job terecht opzegde om medische redenen.

Jan Roodhooft, advocaat