Kan je werkgever je ontslag ‘weigeren’?

Je beslist om een einde te maken aan je arbeidsovereenkomst en geeft je opzeg. Kan je werkgever in dat geval dit ontslag weigeren en eisen dat je toch in dienst blijft?

Men hoort wel eens zeggen dat een werkgever het ontslag dat een werknemer geeft, weigert. Moet je daaruit begrijpen dat het je werkgever vrij staat je ontslag al dan niet te aanvaarden en dat hij met andere woorden kan eisen dat je in dienst blijft?

Je beslist zelf

Als je je ontslag geeft, kan je werkgever dat niet weigeren. Hij kan dus niet zeggen dat hij je ontslag niet aanvaardt en wil dat je in dienst blijft. Dit zou overigens voor hem ook weinig zin hebben omdat je motivatie om verder te werken dan wel op een bijzonder laag peil zou staan.

Hij kan natuurlijk wel altijd proberen je te overtuigen om alsnog in dienst te blijven. Zo zou hij je bijvoorbeeld een promotie of een loonsverhoging kunnen beloven. Ga je in op het voorstel om toch te blijven, dan kan je perfect in onderling akkoord het ontslag alsnog intrekken en samen beslissen dat je toch in dienst blijft.

Opzegtermijn

Als je een kortere opzegtermijn dan de wettelijke wil naleven, kan je daarover een akkoord proberen te sluiten met je werkgever. Hij is niet verplicht daarop in te gaan. Dat kan je dus niet afdwingen. Je werkgever kan dus eisen dat je de wettelijke opzegtermijn uitdoet.

Geef je in je opzegbrief een kortere opzegtermijn dan de wettelijke, dan kan je werkgever een aanvullende opzegvergoeding van jou vragen. Je bent ook een verbrekingsvergoeding aan je werkgever verschuldigd als je de arbeidsovereenkomst eenzijdig beëindigt zonder een opzegtermijn na te leven.

Onderling akkoord

Wil je de arbeidsovereenkomst in onderling akkoord met je werkgever beëindigen dan moet je natuurlijk ook zijn akkoord hebben. Zo’n beëindiging van de arbeidsovereenkomst in onderling akkoord kan je werkgever dus wel perfect weigeren.

Jan Roodhooft, advocaat

Vind een job in de buurt van