Kan je je ontslag weer intrekken?

Je gaf je ontslag bij je werkgever maar hebt daar nadien spijt van. Kan je dit ontslag nadien alsnog intrekken en toch in dienst blijven bij het bedrijf? Blijft je eerder opgebouwde anciënniteit in dat geval behouden?

Het kan wel eens gebeuren dat je in een opwelling (of omdat je denkt elders aan de slag te kunnen gaan) je ontslag geeft bij je werkgever. In de loop van de opzegtermijn bedenk je je misschien en wil je toch liever in dienst blijven. Met welke spelregels moet je in dat geval rekening houden?

De arbeidsovereenkomst eindigt

Als je je opzeg gaf, kan je die niet zomaar meer intrekken. Zelfs als je niet meer achter de gegeven opzeg staat en liever in dienst blijft, kan je werkgever dus eisen dat je tegen het einde van je opzegtermijn het bedrijf verlaat.

Tenzij in onderling akkoord

Iets anders is het als je werkgever akkoord gaat om je opzeg als onbestaande te beschouwen en je verder in dienst te houden. Is je werkgever het daarmee eens, dan is het aangewezen dat ook op papier te zetten. Je kan dan onderling overeenkomen dat de door jou gegeven opzeg als onbestaande wordt beschouwd en de arbeidsovereenkomst gewoon verder wordt gezet.

Wat met je anciënniteit?

Als de opzeg gewoon ongedaan wordt gemaakt, word je geacht nooit uit dienst te zijn geweest. Je arbeidsovereenkomst blijft dus gewoon doorlopen. Hetzelfde geldt voor je anciënniteit wat onder meer van belang is voor de opzegtermijn die je werkgever moet naleven als hij je later zou ontslaan. Indien je werkgever je een document zou laten tekenen dat je na een door jou gegeven opzeg toch in dienst mag blijven mits je afstand doet van je anciënniteit, zal dat overigens niet geldig zijn.

Wat je werkgever wel zou kunnen doen is je na je opzeg eerst uit dienst laten treden en pas enkele weken nadien een nieuwe arbeidsovereenkomst met je sluiten. In dat geval behoud je je anciënniteit niet tenzij je zou kunnen aantonen dat je werkgever trachtte de wet te omzeilen.

Jan Roodhooft, advocaat