Kan je een ontslag dat je onder dwang gaf nog in vraag stellen?

Werkgevers die een werknemer iets verwijten stellen deze wel eens voor de keuze om hetzij zelf ontslag te nemen dan wel te worden ontslagen om een dringende reden. Kan je, als je dan zelf ontslag neemt, dat later nog in vraag stellen. Een arrest van het arbeidshof in Luik geeft aan wat je rechten zijn.

Wat was er gebeurd?

Een bediende werkte al meer dan 20 jaar voor dezelfde werkgever. Zijn ex-echtgenote, met wie hij ruzie had, vond er niet beter op dan aan zijn werkgever mee te delen dat haar ex zich schuldig maakte aan onrechtmatige concurrentie. Toen de werkgever dit vernam, stelde hij de bediende voor de keuze om hetzij zelf ontslag te nemen dan wel te worden ontslagen om een dringende reden.

De bediende koos er uiteindelijk voor om zelf ontslag te nemen. Naderhand had hij hiervan spijt. Hij stelde het ontslag alsnog in vraag en meende dat hij onder druk werd gezet. Hij eiste van zijn werkgever een opzegvergoeding.

Wat besliste de rechter?

De bediende kreeg gelijk van het arbeidshof in Luik. Het arbeidshof meende dat de werkgever niet bewees dat de werknemer zich schuldig had gemaakt aan onrechtmatige concurrentie. Het arbeidshof gaf tevens aan dat de werknemer zich niet had kunnen voorbereiden op het gesprek met zijn werkgever waarbij hij voor de keuze was geplaatst. Bovendien had de werkgever hem een geprefabriceerd document voorgeschoteld dat was opgesteld in een juridische taal.

Wat te onthouden?

Als je werkgever je voor de keuze stelt om ontslagen te worden om een dringende reden dan wel zelf ontslag te nemen (of de arbeidsovereenkomst te beëindigen in onderling akkoord), dan beslis je best niet dadelijk. Win, voor je de beslissing neemt, professioneel advies in.

Doe je dat niet en kies je om zelf op te stappen, dan kan je dat ontslag later meestal niet meer in vraag stellen. Dit arrest geeft aan dat er een uitzondering op die regel bestaat als je kan aantonen dat er sprake was van een ongeoorloofde dwang door je werkgever.

Jan Roodhooft

Arbeidshof Luik, 9 oktober 2014, www.juridat.be