Kan je als werknemer je ontslag ‘geven’ om een dringende reden?

Als er gesproken wordt over een ontslag om een dringende reden, denkt men meestal aan een werkgever die een werknemer ontslaat. Maar kan je ook omgekeerd als werknemer een dringende reden lastens je werkgever inroepen?

Ook voor werknemers

De wet laat je als werknemer inderdaad toe om je arbeidsovereenkomst te beëindigen om een dringende reden lastens je werkgever. Daarvoor is wel vereist dat er sprake is van een ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen jou en je werkgever onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt. Daarbij kan je bijvoorbeeld denken aan het geval dat je werkgever zich bezondigt aan fraude, dat hij fysiek geweld tegen jou gebruikt, dat hij je allerlei opdrachten geeft die indruisen tegen wettelijke spelregels, enzovoort.

Weet dat je in zo’n geval geen opzegvergoeding kan vragen van je werkgever. In sommige gevallen kan je wel eventueel een schadevergoeding vragen.

Vormvoorwaarden

Wil je je arbeidsovereenkomst om een dringende reden beëindigen lastens je werkgever dan moet je een aantal vormvoorwaarden naleven. Zo moet je de arbeidsovereenkomst om die reden beëindigen binnen de drie werkdagen na kennisname van de ingeroepen feiten. Je kan dan de redenen die het ontslag rechtvaardigen tegelijk aangeven of je kan dat ook doen binnen drie werkdagen na het ontslag.

De kennisgeving van deze redenen moet gebeuren via aangetekend schrijven, bij deurwaardersexploot of door overhandiging van een schriftelijk document dat je werkgever voor ontvangst tekent. Zorg er alleszins voor dat de redenen voor het ontslag duidelijk en voldoende uitvoerig aangegeven worden in de ontslagbrief.

Als het onterecht is

Als je ten onrechte een einde maakt aan je arbeidsovereenkomst om een dringende reden lastens je werkgever dan kan die een opzegvergoeding van je vragen. Uitzonderlijk kunnen daarnaast ook andere vergoedingen gevorderd worden (bijvoorbeeld wegens rechtsmisbruik). Ga dan ook niet over één nacht ijs als je een dringende reden wil inroepen en win voorafgaand professioneel advies in.

Jan Roodhooft, advocaat