Je ontslag geven en toch een uitkering ontvangen? Dat kan zo.

Je ontslag geven, ben je gek? Dat kan je meteen fluiten naar die ontslagvergoeding. Niet altijd…

Je ziet het niet meer zitten op je werk en wil er de brui aan geven. Toch twijfel je want als je zelf de handdoek in de professionele ring gooit, heb je in principe geen recht op een werkloosheidsuitkering. Puur technisch gezien ben je indien je zelf je ontslag indient immers vrijwillig werkloos. De RVA komt dan in principe niet tussen in een werkloosheidsuitkering. Dat je je helemaal niet lekker voelde in je job, daar heeft Vadertje Staat helaas weinig oren naar. Voor hem had je een job en moest je die dan maar behouden. Het leven is niet altijd eerlijk.

Soms kan het niet anders

Is je job daarentegen niet meer passend dan kan je je recht op werkloosheidsuitkering wel behouden. Stel: je begint als HR-assistent, maar door bijscholing ben je plots in de mogelijkheid om zelf de functie van HR-verantwoordelijke op te nemen. In het bedrijf waar je aan de slag bent, kan dat helaas niet. Tja, dan kan je niet anders dan je ontslag geven om op zoek te gaan naar een baan die meer aansluit met een job in functie van jouw huidige profiel. Heb je lang in een logistiek centrum gewerkt om pakjes te sorteren, maar kan je door artritis aan je hand plots geen pakjes meer manipuleren, ook dan kan je vrijwillig ontslag nemen met behoud van werkloosheidsuitkering. Vaak is de reden van een vrijwillig ontslag echter minder duidelijk dan deze voorbeelden. In dat geval zal het de verantwoordelijke zijn van het werkloosheidsbureau van jouw woonplaats die hierover zal beslissen.

Niet altijd even meetbaar

Mogelijke gevallen die niet altijd even meetbaar zijn, worden hierbij eveneens in overweging genomen. Onverzoenbare conflicten met je baas/collega’s bijvoorbeeld. Voor psychologische problemen als burn-out of depressie heb je dan wel weer een attest nodig van de arbeidsgeneesheer. Ook wanneer je baas ernstige fouten heeft gemaakt en je daardoor niet langer op de werkvloer kan vertoeven (grensoverschrijdend gedrag, pesterijen, …) is dat een geldige reden voor vrijwillig ontslag met behoud van uitkering. Ontstaat er daar discussie over tussen jou en je baas, dan kan de arbeidsrechtbank nog altijd een definitieve uitspraak doen. Ook wanneer er zich plots een gezinsverandering voordoet en dat tot onverenigbaarheid met je werk leidt (je krijgt een tweeling en je doet allebei nachtwerk) of wanneer je plots de zorg van een zieke ouder op je moet nemen, kan je vrijwillig ontslag nemen en in principe je werkloosheidsuitkering behouden. Is de verantwoordelijke van het werkloosheidsbureau het niet met je eens, kan hij je uitsluiten van een werkloosheidsuitkering. De uitsluitingsperiode varieert van vier weken tot één jaar.

Pascal Dewulf