Dit kan je doen als je nieuwe job ‘tegenvalt’

Je gaat aan de slag in een nieuwe job. Al na enkele dagen stel je vast dat de jobinhoud je niet ligt of dat het niet klikt met je nieuwe collega’s. Hoe kan je dan zo snel mogelijk afscheid nemen van je nieuwe werkgever?  Met wat moet je daarbij rekening houden?

Onderling akkoord

Je kan vooreerst open kaart spelen met je nieuwe werkgever en het probleem bij hem aankaarten.  Misschien kunnen er wel aanpassingen aan je job worden overeengekomen waardoor je uiteindelijk toch wil blijven.

Een alternatief bestaat er misschien in dat je een akkoord vindt met je werkgever dat je arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang eindigt.  Je werkgever heeft er nu eenmaal ook niets aan dat je nog een korte tijd blijft werken bij hem (hij betaalt je dan uiteindelijk ‘voor niets’).  Kom je tot een dergelijk akkoord dan is het aangewezen dat ook op papier te zetten.

Eenzijdig beëindigen

Je kan de arbeidsovereenkomst ook beëindigen door het geven van een opzegtermijn. De opzegtermijn die je daarbij moet naleven bedraagt één week als je minder dan drie maanden in dienst bent.  Ben je tussen de drie en de zes maanden in dienst bij je werkgever dan moet je een opzegtermijn van twee weken naleven.

Zie je het niet zitten de opzegtermijn na te leven dan kan je de arbeidsovereenkomst ook ‘verbreken’.  Je werkgever zou in dat geval van jou wel een verbrekingsvergoeding kunnen vragen op basis van de opzegtermijn die je in principe had moeten naleven.  Ben je bijvoorbeeld één maand in dienst dan zou hij een opzegvergoeding corresponderend met één week loon van je kunnen vragen.

Werkloosheid?

Hou er wel rekening mee dat als je je arbeidsovereenkomst stopzet en je nog geen andere job hebt, je riskeert intussen geen werkloosheidsuitkering te kunnen krijgen (ook al heb je in principe genoeg dagen in loondienst gewerkt). Men zal dan namelijk allicht zeggen dat je niet onvrijwillig werkloos was omdat je zelf ontslag nam.

Jan Roodhooft, advocaat