Daarom ben je maar beter voorzichtig met ‘papieren’ voorstellen aan je werkgever

Als een werkgever en een werknemer ‘afscheid willen nemen’ gebeurt het wel eens dat er allerhande voorstellen op papier worden gezet. Dat je daar maar beter voorzichtig mee bent, bewijst dit arrest van het arbeidshof in Antwerpen.

Wat was er gebeurd?

Nadat haar werkgever was overgenomen, voelde een bediende zich niet meer gelukkig in haar job. Ze had een gesprek met de directeur waar een beëindiging van de arbeidsovereenkomst ter sprake kwam. De werkgever overhandigde nadien aan de bediende een voorstel om het contract te beëindigen. Dat bestond uit een brief (waarin stond dat het zou gaan om een aangetekende brief) waarin de arbeidsovereenkomst werd beëindigd met een opzegtermijn en een aparte dadingtekst. De werkgever had deze beide documenten wel al ondertekend.

De werkneemster gaf op haar beurt aan na haar vakantie hierop te zullen terugkomen. Ze schakelde echter een advocaat in die aangaf dat de werkgever door de afgifte van de brief … de arbeidsovereenkomst verbrak en ze eiste een verbrekingsvergoeding.

Wat besliste de rechter?

Hoewel de werkgever argumenteerde dat het maar om een voorstel ging, was het arbeidshof van oordeel dat de werkgever in de afgegeven brief de ondubbelzinnige wil aangaf om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Dit deed hij volgens het arbeidshof dan ook nog eens op een verkeerde manier (namelijk door een loutere afgifte van de brief). Het gevolg was dat de werkgever de arbeidsovereenkomst volgens het arbeidshof onrechtmatig beëindigde en een verbrekingsvergoeding aan de bediende verschuldigd was.

Wat te onthouden?

Dit arrest toont aan dat je maar beter voorzichtig bent als je zaken op papier zet. Wat in dit arrest staat, kan namelijk ook omgekeerd wel eens spelen als jij aan je werkgever bv. voorstellen doet om je arbeidsovereenkomst op een bepaalde wijze te beëindigen. Voor je het weet kan er namelijk uit de door jou opgestelde documenten wel eens afgeleid worden dat je effectief tot een beëindiging overging en kan je eventueel zelfs een opzegvergoeding verschuldigd zijn. Schakel bij twijfel dan ook een advocaat in of doe een beroep op je vakbond.

Jan Roodhooft

Arbeidshof Antwerpen, 12 januari 2018