Zo reageer je best als je werkgever je onder druk zet om ontslag te nemen

Sommige werkgevers durven werknemers onder dreiging van een ontslag om een dringende reden of zelfs een strafklacht wel eens onder druk zetten om zelf ontslag te nemen. Hoe kan je reageren als je werkgever dat doet?

Stel: je maakte een vrij ernstige fout in de uitoefening van je job of je had een woordenwisseling met een leidinggevende. Je werkgever stelt je vervolgens voor de keuze: ofwel word je ontslagen om een dringende reden of de arbeidsovereenkomst wordt in onderling akkoord gestopt. Hoe kan je dan reageren?

Vraag bedenktijd

Laat je alleszins niet onder druk zetten, temeer omdat je allicht zelf helemaal van slag bent door wat er gebeurd is en de reactie van je werkgever. Vraag dan ook de nodige bedenktijd om over het voorstel van je werkgever na te denken. Weet wel dat je werkgever als hij je effectief wil ontslaan om een dringende reden, dat moet doen binnen de drie werkdagen nadat hij een voldoende kennis kreeg van de feiten.

Win advies in

Neem vervolgens dadelijk contact op met iemand die gespecialiseerd is in arbeidsrecht (bv. een advocaat). Breng deze op de hoogte van wat er exact gebeurde en vraag hem zijn standpunt over wat je precies riskeert als je geen overeenkomst sluit met je werkgever. Is je adviseur van mening dat je niet al te veel moet vrezen dan kan je het voorstel van je werkgever ‘afslaan’. Meent je adviseur integendeel dat je ‘zwak’ staat dan kan je hem vragen de documenten die zullen worden opgesteld om de overeenkomst te formaliseren na te lezen en je rechten op dat vlak te verdedigen.

Vecht het aan

Liet je je toch overhalen om onder druk van je werkgever en de omstandigheden de overeenkomst waarbij de arbeidsovereenkomst eindigt al dadelijk te ondertekenen en heb je nadien spijt, dan kan je ze nog in vraag trachten te stellen. Je zal dan moeten zeggen dat je werkgever je op een onterechte manier onder druk zette.

Wil je dat doen, neem dan dadelijk van zodra je spijt hebt contact met een advocaat. Hij kan je advies geven over je kansen op succes mocht je een procedure tegen je werkgever willen starten.

Jan Roodhooft, advocaat