Zo kan je vroeger weg als je werkgever je je ontslag geeft

Als je werkgever je arbeidsovereenkomst beëindigt door je je opzeg te geven wil je misschien wel vroeger weg in het bedrijf, bijvoorbeeld omdat je een andere job vond. Hoe kan je dan te werk gaan? Waarop moet je allemaal letten?

Als je werkgever je arbeidsovereenkomst beëindigt met naleving van een opzegtermijn, dan hoef je die niet noodzakelijk ‘uit te doen’. Er bestaan nu eenmaal een aantal methodes om toch vroeger te kunnen vertrekken.

Onderling akkoord

Je kan vooreerst een akkoord sluiten met je werkgever dat je toch vroeger weg mag. Als je werkgever je ontsloeg is de kans trouwens groot dat die maar al te graag zal hebben dat je vroeger wil vertrekken. Misschien is hij zelfs bereid om de dagen die je niet meer komt werken te vergoeden door je een (gedeeltelijke) opzegvergoeding te betalen.

Kom je tot een dergelijk akkoord, dan is het wel van belang om dat duidelijk op papier te zetten. Op die manier vermijd je nu eenmaal discussies achteraf.

Tegenopzeg

De arbeidsovereenkomstenwet laat je daarnaast ook toe om een zogenaamde tegenopzeg te geven. Meer bepaald kan je dat doen als je effectief al een andere job vond. De opzegtermijn die je daarbij moet naleven hangt af van je anciënniteit.

Meer bepaald bedraagt de opzegtermijn die je bij een tegenopzeg moet naleven één week als je minder dan drie maanden anciënniteit hebt. Heb je tussen drie maanden en minder dan zes maanden anciënniteit bedraagt de opzegtermijn twee weken. De termijn bedraagt drie weken bij een anciënniteit tussen zes maanden en minder dan een jaar en vier weken bij een anciënniteit van een jaar of meer.

Werkloosheidsuitkering

Als de opzegtermijn die je werkgever moet naleven op jouw verzoek wordt ingekort en je geen andere job hebt, riskeer je een probleem te krijgen met je werkloosheidsuitkering. Meer bepaald loop je dan het risico dat je geen uitkering ontvangt voor de dagen dat je vroeger vertrok uit het bedrijf.

Jan Roodhooft, advocaat