Zo kan je reageren als je werkgever je op een verkeerde manier opzegt

Een werkgever kan je je opzeg geven met een aangetekende brief of een gerechtsdeurwaardersexploot. Maar wat zijn je rechten als hij daarvoor een gewone brief gebruikt? Een arrest van het arbeidshof te Brussel verduidelijkt dit.

Wat was er gebeurd?

Een werkgever wilde een werknemer ontslaan met naleving van een opzegtermijn. Hierbij gaf hij aan de werknemer een opzegbrief af. De werknemer bleef tijdens de zogenaamde opzegtermijn gewoon verder werken. Nadat deze termijn was verstreken overhandigde de werkgever een C4-document aan de werknemer. De werknemer vorderde vervolgens een verbrekingsvergoeding van de werkgever. Hij meende namelijk dat de aanvankelijke opzeg nietig was, maar dat -doordat hij verder werkte- de arbeidsovereenkomst bleef lopen. Door de C4 te geven verbrak de werkgever naar zijn mening alsnog de overeenkomst.

Wat besliste de rechter?

Voor het arbeidshof kreeg de werknemer gelijk. Het arbeidshof wees er op dat de opzeg nietig was. Volgens het hof tast dit de geldigheid van het ontslag niet aan, maar kan de werknemer afstand doen van het recht zich op het ontslag te beroepen. Deze afstand kan blijken uit het verder werken tegen loon. Als hij dat doet, blijft de arbeidsovereenkomst eenvoudigweg doorlopen. In dit geval verbrak de werkgever volgens het arbeidshof uiteindelijk de overeenkomst door de werknemer zijn C4 te geven.

Wat te onthouden?

Als je werkgever je arbeidsovereenkomst wil opzeggen, moet hij dat doen via een aangetekende brief of deurwaardersexploot. Doet hij dit niet dan is de opzeg nietig. Het ontslag wordt hierdoor echter niet ongeldig. In dat geval heb je als werknemer de keuze. Je kan vooreerst dadelijk stoppen met werken en een opzegvergoeding vragen van je werkgever. Je kan ook blijven werken omdat er geen geldige opzeg is. Vooraleer je een standpunt inneemt, is het alleszins aangewezen juridisch advies in te winnen.

Jan Roodhooft, advocaat

Arbeidshof Brussel, 24 juni 2013, juridat