Welke voordelen moet je werkgever meetellen bij de berekening van je opzegvergoeding?

Als je werkgever je arbeidsovereenkomst beëindigt, moet hij je soms een (aanvullende) opzeggingsvergoeding betalen. Met welke voordelen die je uit de arbeidsovereenkomst haalde, moet hij rekening houden voor de berekening ervan?

Je werkgever verbreekt je arbeidsovereenkomst (zonder een opzegtermijn na te leven). Of hij ontslaat je bijvoorbeeld ten onrechte om een dringende reden. In die gevallen kan je aanspraak maken op een opzegvergoeding. Hoe bereken je die?

Het principe

Om het bedrag van de opzegvergoeding te bepalen, moet je vooreerst nakijken welke opzegtermijn je werkgever had moeten naleven. Hij moet je vervolgens een vergoeding betalen die overeenstemt met deze termijn.

Bij het bepalen van die vergoeding moet rekening gehouden worden met je lopende loon op het ogenblik dat de overeenkomst wordt beëindigd. Je werkgever moet ook de voordelen waarop je als werknemer bij het ontslag recht had in rekening brengen.

Enkele voorbeelden

Los van je eigenlijke loon zal je werkgever rekening moeten houden met het vakantiegeld dat hij je moest betalen en de eindejaarspremie. Bovendien kan je van hem vragen dat hij ook rekening houdt met het voordeel dat je had door het privégebruik van een bedrijfswagen. Andere voordelen die in aanmerking moeten worden genomen zijn bv. de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en groepsverzekering. Hetzelfde geldt onder andere voor de extralegale kinderbijslagen die hij je betaalde, de ecocheques die je eventueel kreeg, enz.

Wat niet?

Toch zijn er een aantal vergoedingen waarmee geen rekening moet worden gehouden. Dat is vooreerst het geval voor terugbetalingen van kosten eigen aan de werkgever. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het geval dat je met je eigen wagen een verplaatsing deed voor je werkgever, die je je kilometers terugbetaalt. Als de terugbetaling in werkelijkheid een verdoken loon is, komt het wel in aanmerking. Andere zaken die niet moeten worden meegeteld, zijn bijvoorbeeld de schenkingen die je werkgever aan jou doet, de mobiliteitsvergoeding die door sommige paritaire comités wordt toegekend, de vergoeding voor de aanschaf en het onderhoud van beroepskledij, enz.

Nog dit: hou er rekening mee dat heel wat werkgevers de voordelen die meegerekend moeten worden niet spontaan opnemen in de opzegvergoeding die ze je uitbetalen. Reken dan ook de vergoeding die ze betalen grondig na en ga er niet zomaar mee akkoord.

Jan Roodhooft, advocaat