Wanneer moet je de goederen van je werkgever teruggeven als je ontslagen wordt?

Je werkgever stelt je een smartphone en bedrijfswagen ter beschikking. Wanneer moet je deze goederen teruggeven aan je werkgever als er aan je arbeidsovereenkomst een einde komt? Wat riskeer je als je dat niet doet?

Als je als werknemer van je werkgever bepaalde bedrijfsgoederen of materialen ter beschikking krijgt, mag je die niet houden als er aan je arbeidsovereenkomst een einde komt. Ze zijn nu eenmaal de eigendom van je werkgever. Wanneer moet je ze precies teruggeven?

Opzegtermijn

Zegt je werkgever je arbeidsovereenkomst op met naleving van een opzegtermijn, dan mag je zolang de opzegtermijn loopt de materialen in principe bijhouden. Je mag je smartphone verder gebruiken, net als je bedrijfswagen. Je werkgever mag in de loop van de opzegtermijn je arbeidsvoorwaarden namelijk niet zomaar eenzijdig wijzigen. Je arbeidsovereenkomst loopt door net zoals deze vóór de opzeg liep.

Verbreking

Verbreekt je werkgever integendeel je arbeidsovereenkomst (of ontslaat hij je om een dringende reden) dan moet je in beginsel de goederen die eigendom zijn van je werkgever dadelijk aan hem teruggeven.

Als de verstandhouding nog ‘redelijk’ is, kan je eventueel wel vragen of je er nog korte tijd gebruik van kan maken (zo bv. tot je zelf een auto kan kopen). Hou er rekening mee dat alles hier afhangt van de goodwill van je werkgever en dat die in beginsel kan vragen dat je zijn zaken dadelijk teruggeeft.

Je doet het niet

Geef je de spullen van je werkgever niet dadelijk aan hem terug dan kan deze naar de rechtbank stappen. Hij kan eisen dat je onmiddellijk overgaat tot de teruggave. Hij kan bijvoorbeeld vragen dat de rechter je veroordeelt tot teruggave onder verbeurte van een dwangsom per dag vertraging. Hij kan eveneens een schadevergoeding van je vragen en zelfs denken aan strafrechtelijke stappen. Je weigering kan je dus uiteindelijk duur te staan komen.

Jan Roodhooft, advocaat