Wanneer mag je baas je niet ontslaan?

Doe je je werk niet naar behoren, dan heeft je baas het recht je aan de deur te zetten. Op sommige momenten heeft hij dat recht niet en geniet je extra bescherming. Wanneer?

1. Ben je lid van de ondernemingsraad of van het comité voor preventie en bescherming, dan kan je slechts ontslagen worden om economische, technische of dringende redenen. De procedure om je de laan uit te sturen is bovendien erg complex.

2. Ben je lid van bijvoorbeeld een gemeente-, provincie- of OCMW-raad, dan kan je enkel worden ontslagen wanneer de reden van jouw ontslag niet gelieerd is aan de uitvoering van je mandaat.

3. Een klassieker is de zwangerschap. De wet voorziet dat je om geen enkele reden die verband houdt met je zwangerschap mag worden ontslagen. Dat geldt vanaf het moment dat de werkgever op de hoogte werd gesteld van je zwangerschap tot één maand na het postnatale bevallingsverlof.

4. Ben je nog één van die stoere jongens die ooit in het leger belandde of die een carrière uitbouwde bij defensie en na je overstap naar de privésector in het reservekader belandde? Dan kan je niet ontslagen worden om redenen die in verband staan met de verplichtingen in dat reservekader. Word je bijvoorbeeld opgeroepen voor een oefening, dan kan je baas je daarom niet de laan uitsturen.

5. De bij wet geregelde overeenkomsten waarbij je niet aan het werk bent zoals loopbaanonderbreking, betaald educatief verlof of tijdskrediet zijn eveneens beschermde toestanden waarbij je baas je niet de deur kan wijzen.

6. Ben je bij de vakbond dan ben je bij wet beschermd tegen ontslag voor al de redenen die verband houden met je functie binnen die vakbond.

7. Ook als preventieadviseur ben je beschermd tegen ontslag voor redenen die rechtstreeks verband houden met het uitoefenen van je job als preventieadviseur.

8. Ben je in geboorte- of adoptieverlof dan ben je eveneens wettelijk beschermd tegen ontslag.

9. Een minder bekende is de bescherming die je als werknemer geniet bij het invoeren van zogenaamde nieuwe technologieën. Haalt je baas een machine in huis waardoor jouw werk plots overbodig wordt dan kan hij je daarvoor niet de laan uitsturen.

10. Heb je een hoogoplopende discussie met je baas rond de gelijke behandeling van mannen en vrouwen op de werkvloer en stapte je daarbij zelfs naar de arbeidsrechtbank om je gelijk te halen dan kan je baas daarvoor niet ontslaan.

11. Het ontslagrecht moet voorts in zijn geldende context worden gebruikt. Het recht om je aan de deur te zetten mag enkel worden gebruikt binnen het zogenaamde vooropgestelde doel van de onderneming. Heb je je baas bijvoorbeeld op een aantal elementaire plichten gewezen, dan kan dat absoluut geen reden zijn om je te ontslaan. Het ontslagrecht vloeit dan immers niet rechtstreeks voort uit de schending van de belangen van de onderneming.

Pascal Dewulf