Waarom in slaap vallen op het werk je soms je job kan kosten

Als je op het werk tijdens de werkuren in slaap valt, kan je werkgever je in bepaalde gevallen ontslaan om een dringende reden. Dat blijkt alvast uit een recent arrest van het arbeidshof in Brussel.

Wat was er gebeurd?

Een werknemer was actief in de bewakingssector. Op het moment dat hij tijdens de nacht een bewakingsopdracht moest uitvoeren, had de werknemer een soort bed ‘gemaakt’ van houtblokken waarop hij lag te slapen. Toen de winkelbedienden ’s anderendaags de winkel wilden binnengaan, deed de slapende bewaker de deur niet open. De bedienden slaagden er zelfs aanvankelijk niet in de werknemer te wekken omdat die in een diepe slaap verzonken was.

Toen de werkgever dit alles vernam, ontsloeg die de werknemer om een dringende reden. De werknemer was het daarmee niet eens en stapte naar de rechtbank om daar het ontslag om een dringende reden te betwisten.

Wat besliste de rechter?

De zaak kwam uiteindelijk voor het arbeidshof waar de werkgever gelijk kreeg. Volgens de rechter maakt het een fout uit om tijdens de werkuren op het werk in slaap te vallen. In dit geval wees het arbeidshof ook op de specifieke bewakingstaak die de werknemer had en het feit dat, omdat het ging om een winkel met etalage, iedereen de bewakingsagent kon zien liggen terwijl deze aan het slapen was.

Wat te onthouden?

Iedereen is wel eens vermoeid. Als je dan op het werk even je ogen dicht doet (en je werkgever merkt dat) dan bega je strikt gezien weliswaar een fout maar moet je nog niet vrezen dat je kan worden ontslagen om een dringende reden.

Toch is niet elk ‘slapen’ op het werk even onschuldig. Afhankelijk van je functie, de taak die je moest uitvoeren toen je in slaap viel en de duur van je ‘siësta’ kan er toch sprake zijn van een dringende reden. Ook als het in slaap vallen geregeld voorkomt, bestaat de kans dat je werkgever met succes een dringende reden voor ontslag kan inroepen.

Jan Roodhooft, advocaat

Arbeidshof Brussel, 14 juni 2021