Om welke redenen word je meteen ontslagen?

Vaak voel je de bui al hangen maar even vaak gebeurt het dat werknemers stante pede hun spullen mogen pakken. Ontslag om dringende redenen heet dat. Hoe zit de regeling in elkaar? En kan het ook jou overkomen?

Ontslag op staande voet gebeurt meestal op grond van zogenaamde ‘dwingende redenen’. In tegenstelling tot Angelsaksische landen ligt dit soort ontslag bij ons een stuk ingewikkelder en moeten er duidelijke en zwaarwichtige redenen zijn om hiertoe over te gaan.

Bijvoorbeeld:

  1. je verschijnt dronken op het werk
  2. je gedraagt je gewelddadig
  3. je schendt contractueel vastgesteld beroepsgeheim
  4. je steelt spullen
  5. je wordt betrapt met een collega

De wet voorziet geen duidelijk omschreven opsomming van redenen voor ontslag om dringende redenen. In geval van discussie wordt de beoordeling van de ernst van de fout overgelaten aan de arbeidsrechtbank.

Voorwaarden

Opdat een ontslag op staande voet geldig zou zijn, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Als je werkgever je op staande voet ontslaat, moet er een duidelijke en zwaarwichtige reden zijn. Het feit dat je je haar hebt laten kleuren of een tongpiercing hebt laten plaatsen, kan geen dringende reden tot ontslag zijn.

Ook moet je werkgever het ontslag op staande voet direct kenbaar maken. Wanneer je bijvoorbeeld weigert op je werk te verschijnen en je werkgever dat een maand tolereert om je vervolgens op staande voet te ontslaan dan is dat eigenlijk niet langer een dwingende reden. Die dwingende reden houdt immers in dat je baas onmiddellijk actie neemt op het moment dat het feit wordt vastgesteld. Uiteraard kan er in een aantal gevallen een voorgeschiedenis zijn, zoals bijvoorbeeld bij dronkenschap. Heb je daarentegen geld gestolen uit de bedrijfskas, dan vlieg je er onmiddellijk uit.

Aangetekende brief

Hoe je ontslag op staande voet gebeurt, heeft niet veel belang: het kan mondeling en zelfs per sms. Belangrijk is wel dat die mededeling wordt gevolgd door een officiële mededeling onder de vorm van een aangetekende brief binnen de drie werkdagen volgend op de mededeling met daarin een duidelijk omschreven reden voor het ontslag op staande voet.

Geen opzegvergoeding of uitkering

Uiteraard heeft ontslag op staande voet ook een aantal financiële implicaties. Zo kan je bijvoorbeeld geen aanspraak maken op het loon van de maand waarin je ontslagen bent, noch kan je een opzegvergoeding eisen. Alles is op dat ogenblik puur afhankelijk van de goede wil van jouw werkgever. Uiteraard moeten aan alle overige, al opgebouwde tegoeden uit bijvoorbeeld groepsverzekering, vakantiegeld en andere wettelijke voorziene elementen wel tegemoet gekomen worden.

Ook wanneer je achteraf richting RVA stapt voor een werkloosheidsuitkering krijg je gegarandeerd de wind van voren. Meestal wordt dan een soort van ‘straftijd’ ingebouwd, een periode waarin je geen aanspraak kan maken op een uitkering. Is die periode verlopen dan kan je er wel weer terecht voor een uitkering.

Naar de rechtbank

Het gebeurt uiteraard dat jouw werkgever een aantal bedenkelijke argumenten heeft om jou de deur te wijzen en dat je helemaal niet akkoord bent met die argumenten. In dat geval staat het je vrij om naar de arbeidsrechtbank te stappen en je ontslag aan te vechten. De rechter kan het ontslag vervolgens ongedaan maken waardoor je weer aan het werk kan.

Krijg je gelijk, denk dan toch twee keer na voor je weer aan de slag gaat op je oude werk, al was het maar uit zelfrespect. Door het plotse ontslag is de sfeer op je werk immers behoorlijk verziekt. Ben je onterecht ontslagen dan is een uitspraak van de rechtbank in jouw voordeel alvast een middel om de nadelige financiële implicaties van jouw ontslag ongedaan te maken.

Vind een job in de buurt van