Moet je werkgever je ‘horen’ voor hij je ontslaat om een dringende reden?

Een ontslag om een dringende reden is een bijzonder verregaande maatregel die je werkgever onder bepaalde voorwaarden kan nemen. Maar is je werkgever verplicht om je voor zo’n ontslag te horen? Waarop moet je letten als dat wel gebeurt?

Niet verplicht

Ambtenaren bij de overheid hebben het recht om gehoord te worden vooraleer ze worden ontslagen om een dringende reden. Als werknemer die werkt in de privé heb je dat recht niet. Deze verschillende behandeling is volgens het Grondwettelijk Hof ook niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel uit de Grondwet.

Op de regel dat je niet moet gehoord worden vooraleer je wordt ontslagen om een dringende reden kan een uitzondering bestaan als dat voorafgaandelijk horen zou voorzien zijn in het arbeidsreglement of in een cao. Als dat het geval is en je wordt toch niet voorafgaandelijk gehoord dan kan dat het ontslag om een dringende reden ongeldig maken.

Het mag wel

Hoewel hij meestal niet verplicht is, mag je werkgever je voorafgaand aan een ontslag om een dringende reden wel horen. Als dat gebeurt kan jij op jouw beurt jouw versie geven van de feiten en het beeld dat je werkgever heeft misschien wel nuanceren of zelfs helemaal bijstellen. Hou er rekening mee dat de driedagentermijn om tot een ontslag om een dringende reden over te gaan vaak pas begint te lopen na dit verhoor, tenzij dat er duidelijk op was gericht om de driedagentermijn die de wet aangeeft later te laten beginnen.

Waarop letten?

Als je tijdens het verhoor bepaalde bekentenissen aflegt of zaken vertelt die de dringende reden bevestigen zal je werkgever dit ongetwijfeld gebruiken om het ontslag om een dringende reden kracht bij te zetten. Wijs dan ook op de zaken die in je voordeel zijn. Zorg er ook voor dat je jezelf niet tegenspreekt in je verklaringen.

Je werkgever zal vaak een verslag opmaken van het gesprek. Als dat gebeurt zorg er dan voor dat wat je vertelde dat in je voordeel is ook in het verslag wordt opgenomen.

Jan Roodhooft, advocaat