Moet je werkgever je horen als hij je wil ontslaan om een dringende reden?

Een ontslag om een dringende reden is een bijzonder verregaande maatregel. Maar kan je als werknemer niet verwachten dat je werkgever, als hij je op die manier wil ontslaan, je eerst hoort?

Als je werkgever meent dat je je bezondigde aan feiten die een dringende reden voor een ontslag vormen, wil je hem misschien wel jouw versie van de feiten vertellen. Maar heb je dat recht wel en is je werkgever verplicht om je eerst te horen?

Contractueel ambtenaar

Het kan vooreerst zijn dat je op contractuele basis werkt voor de overheid. In dat geval is er zeer recente rechtspraak van het grondwettelijk hof die aangeeft dat je werkgever je wel degelijk moet horen vooraleer hij je wil ontslaan om een dringende reden. Statutaire ambtenaren moeten nu eenmaal wel worden gehoord en als je als contractueel dat recht niet zou hebben, zou dat een schending zijn van het gelijkheidsbeginsel.

Hij doet het niet

Doet je werkgever dat uiteindelijk niet, dan brengt dat niet de nietigheid of de ongeldigheid van het ontslag om een dringende reden met zich. Je blijft dus ontslagen. Wel kan je eventueel een schadevergoeding vragen van je werkgever. Je kan daarbij argumenteren dat je werkgever je de kans ontnam om je standpunt toe te lichten en dat -als je dat wel had gekund- de kans bestond dat je in dienst had kunnen blijven. De schade die je dan vergoed kan zien, betreft het verlies van een kans dat je in dienst had kunnen blijven.

En in de particuliere sector?

Werk je niet bij de overheid, maar in de particuliere sector dan geldt de hoorplicht niet. Nergens in de wet staat dat je werkgever je dan moet horen voor hij je ontslaat om een dringende reden. Toch zijn er rechters die van oordeel zijn dat het elementair is dat een werkgever een werknemer hoort vooraleer hij hem om een dringende reden ontslaat.

Weet overigens dat, als je werkgever je hoort, de driedagentermijn die geldt voor een ontslag om een dringende reden pas begint te lopen vanaf het verhoor, en dit ongeacht het resultaat daarvan.

Jan Roodhooft, advocaat