Mag je werkgever ruchtbaarheid geven aan je vertrek uit het bedrijf?

Als je arbeidsovereenkomst eindigt, wil je werkgever misschien aan je ex-collega’s wel meer vertellen over de redenen daarvan. Maar hoever mag hij daar precies in gaan en is elke communicatie daarover zo maar toegelaten? Een recente uitspraak van de gegevensbeschermingsautoriteit verduidelijkt.

Wat was er gebeurd?

Twee gewezen werknemers dienden een klacht in tegen hun gewezen werkgever wegens de communicatie die deze laatste deed naar aanleiding van hun vertrek uit het bedrijf. Zij meenden nu eenmaal dat de regels rond privacy en GDPR werden geschonden. Ze vroegen tevens om een financiële vergoeding.

Wat besliste de ‘rechter’?

Volgens de gegevensbeschermingsautoriteit mag een werkgever aan de andere werknemers binnen het bedrijf wel degelijk laten weten dat de arbeidsovereenkomst met een werknemer is gestopt en dat die dus niet meer zal verschijnen op de arbeidsvloer. Hij mag dat perfect doen in een mail die hij naar het personeel verstuurt.

Wat volgens de gegevensbeschermingsautoriteit integendeel niet mag is daar allerlei begeleidende informatie aan toevoegen. In dit geval had de werkgever in de mail omtrent een van de werknemers aangegeven dat de beëindiging van de arbeidsovereenkomst plaatsvond nadat de werknemer meerdere verwittigingen had gekregen en nadat er meerdere bijsturingsgesprekken waren geweest. Deze laatste informatie had de werkgever dus niet mogen verspreiden onder de rest van het personeel. De werkgever kreeg hiervoor dan ook een berisping. De gegevensbeschermingsautoriteit gaf aan dat ze geen schadevergoeding kon toekennen.

Wat te onthouden?

Als je als werknemer uit een bedrijf vertrekt, gebeurt dat niet altijd in de beste verstandhouding met je werkgever. De kans bestaat dan ook dat je werkgever na je vertrek allerlei negatieve zaken over jou en de redenen van je vertrek gaat vertellen aan je gewezen collega’s al was het maar om zichzelf bij hen in een goed daglicht te stellen.

Weet dat dit niet zomaar is toegelaten. Je werkgever mag wel meedelen dat je vertrok maar onthoudt zich maar beter van commentaar daarbij. Ook jij mag trouwens niet zomaar naar bijvoorbeel klanten of leveranciers van je ex-werkgever negatieve commentaar over hem gaan verspreiden.

Jan Roodhooft, advocaat

Gegevensbeschermingsautoriteit 1 juni 2021 (Nl_Advies.dotm (gegevensbeschermingsautoriteit.be)