Mag je werkgever je opzegvergoeding in schijven uitbetalen?

Je werkgever verbreekt je arbeidsovereenkomst en is je een opzeggingsvergoeding verschuldigd. Dient hij deze in één enkele keer uit te betalen of heeft hij het recht om de betaling in schijven te doen?

Zeker als je al enkele jaren in dienst ben bij een werkgever, kan de verbrekingsvergoeding die hij je moet betalen als hij je arbeidsovereenkomst beëindigt wel eens flink oplopen. Maar wat zijn je rechten als je werkgever deze vergoeding in maandelijkse schijven wil betalen? Moet je dat zonder meer aanvaarden?

Ineens betalen

De regel is dat je werkgever je de vergoeding ineens dient te betalen. Hij moet dit doen ten laatste op de eerste betaaldag die volgt op de uitdiensttreding. Hij kan die dus niet in maandelijkse termijnen uitbetalen (net zoals hij je loon zou uitbetalen).

Het is natuurlijk iets anders als je werkgever je zou opzeggen met naleving van een opzegtermijn. Tijdens de duur van de opzegtermijn betaalt je werkgever je dan je gewone loon (maandelijks) uit. Weet overigens dat je niet zomaar moet aanvaarden dat je werkgever je tijdens je opzegtermijn vrijstelt van prestaties en dat je eventueel kan inroepen dat er een eenzijdige wijziging is van de arbeidsovereenkomst.

Andere afspraken

Je kan met je werkgever (nadat je werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigde) wel afspreken dat die je opzegvergoeding in termijnen mag betalen. Een clausule in je arbeidsovereenkomst zelf die dat bepaalt, is integendeel niet geldig. Je hebt er trouwens meestal weinig belang bij dit overeen te komen. Waarom zou je nu eenmaal je ex-werkgever het voordeel geven om in termijnen te betalen als je het recht hebt de opzegvergoeding ineens op te vragen?

Bedrijf in moeilijkheden

Zit het bedrijf van je ex-werkgever in moeilijkheden, dan geldt een andere regeling. In dat geval mag deze de opzegvergoeding wel in termijnen betalen. De wet laat namelijk toe dat een werkgever de opzegvergoeding in maandtermijnen betaalt als de onderneming in moeilijkheden verkeert of uitzonderlijk ongunstige economische omstandigheden kent. De (strikte) voorwaarden waaronder dit precies kan staan in de wet.

Jan Roodhooft, advocaat