Mag je werkgever je ontslaan tijdens je zwangerschap?

Men zegt wel eens dat een werkgever een zwangere werkneemster niet mag ontslaan zolang ze zwanger is en tijdens het zwangerschapsverlof. Maar is dat wel zo? En wat als hij het toch doet?

Zwangere werkneemsters hebben een aantal rechten binnen een bedrijf. Zo hebben ze het recht om afwezig te zijn met behoud van loon om prenatale onderzoeken te ondergaan die niet buiten de werkuren kunnen plaatsvinden, mogen ze geen overuren presteren, geen gevaarlijk werk uitvoeren, enz. Bovendien genieten ze van een bepaalde ontslagbescherming. Maar wat houdt die precies in?

Een ontslag kan niet zomaar

Een werkgever kan een zwangere werkneemster niet zomaar ontslaan. Toch is deze bescherming niet absoluut. Een werkgever kan een zwangere werkneemster namelijk wel ontslaan om redenen die niets te maken hebben met haar lichamelijke toestand als gevolg van de zwangerschap of van de bevalling. Zo is een ontslag bijvoorbeeld wel nog mogelijk bij zware beroepsfouten, om economische of technische redenen of om redenen die te maken hebben met het gedrag van de werkneemster.

De bescherming tegen ontslag begint trouwens te lopen op de dag waarop de werkgever op de hoogte is gebracht van de zwangerschap tot een maand na de laatste dag van de bevallingsrust.

Vergoeding vragen

Bij een discussie is het de werkgever die moet bewijzen dat de ontslagbeslissing niets te maken had met de zwangerschap. Kan hij dat niet, dan is hij aan de werkneemster een ontslagvergoeding verschuldigd. Die bedraagt 6 maanden loon en is verschuldigd bovenop de vergoedingen die reeds verschuldigd zijn omwille van de verbreking van de arbeidsovereenkomst.

Hoe verwittigen?

Als je zwanger bent, heb je er alle belang bij om je werkgever vroeg op de hoogte te brengen van de zwangerschap. Op dat moment begint de bescherming namelijk te lopen.

Zorg er daarbij voor dat je over een bewijs beschikt dat je je werkgever verwittigde. Doe dit via een aangetekend schrijven met daarbij een medisch attest waaruit de vermoedelijke datum van bevalling blijkt. Je kan dit attest ook aan je werkgever afgeven waarbij je hem om een ontvangstbewijs vraagt.

Jan Roodhooft, advocaat