Kunnen sociale media tot jouw ontslag leiden?

Sociale media zijn niet zo onschuldig dan ze vaak lijken. Ook wij hebben al vaak het belang van een onberispelijke online reputatie trachten te onderstrepen. De hamvraag: kunnen sociale media tot jouw ontslag leiden?

De deur gewezen worden door een uitschuiver op sociale media? Het lijkt eerder een scenario van over de plas, maar dat is het helemaal niet. Een Nederlands automatisatiebedrijf heeft immers recent een medewerker op staande voet ontslagen omdat hij herhaaldelijk weigerde een onjuist profiel op LinkedIn aan te passen. Sterker nog: de rechter volgde de redenering van het bedrijf. De reden: de medewerker in kwestie liet zijn oude functiebenaming binnen het bedrijf op zijn LinkedIn profiel staan omdat hem dat beter paste op zoek naar een nieuwe job. Dat was niet naar de zin van het bedrijf dat hem herhaaldelijk verwittigde om zijn functietitel aan te passen. De medewerker legde dat verzoek echter naast zich neer hetgeen resulteerde in zijn ontslag op staande voet. Het moet wel gezegd dat er vóór het ontslag door de bedrijfsleiding een rist van voorafgaande verwittigingen waren gebeurd richting de medewerker in kwestie.

Topje van de ijsberg

Ook ongezouten kritiek op een werkgever of ongepast gedrag via sociale media kunnen mogelijk leiden tot een ontslag. Bij het Belgische advocatenkantoor Stroobants-Buelens passeerden de laatste vijf jaar al ruim honderdzestig ontslagdossiers waarbij sociale media aan de basis van het ontslag lagen. En dat is nog maar het topje van de ijsberg. Ook een medewerker die aan de slag was voor een Belgisch bedrijf en tijdens haar burn-out periode thuis daarover op een blog schreef, kan erover meespreken. Ze noemde haar werkgever niet bij naam, maar schreef op haar blog wel uitvoerig over wat haar was overkomen door een te hoge werkdruk. Dat zinde haar werkgever niet en vroeg haar om daarmee op te houden. Wat later volgde een ontslagbrief vanwege een niet-collegiale en niet-loyale houding.

Wetgeving zopas veranderd

Ontslag door ongepast gedrag/uitlatingen op sociale media, het kan dus wel degelijk. De realiteit leert bovendien dat de Belgische arbeidswetgeving nog helemaal niet is aangepast aan het fenomeen van sociale media. Daarenboven is er ook de privacywetgeving die een belangrijke rol kan spelen. Ook die privacywetgeving was tot nu onvoldoende toegespitst op sociale media en was er geen uniform Europees juridisch draagvlak. Sinds 25 mei 2018 is daar echter verandering in gekomen met de toepassing van het General Data Protection Regulation raamwerk, kortweg GDPR. Voortaan geldt er daarom nog maar één privacywet voor de hele Europese Unie. Het zal alvast een duidelijker kader creëren over wat kan en niet kan, maar ontslag door uitlatingen of onaangepast gedrag op sociale media kunnen nog steeds een reden tot ontslag zijn.

Pascal Dewulf