Kunnen fouten die je als werknemer maakt een dringende reden zijn?

Als een werknemer fouten maakt die te wijten zijn aan zijn onbekwaamheid of nalatigheid is dat in principe niet voldoende om hem om een dringende reden te ontslaan. Dat bewijst een arrest van het arbeidshof in Brussel.

Wat was er gebeurd?

Een werknemer was in dienst als magazijnier. Volgens zijn werkgever vergiste hij zich bij de opname van de stock. De werkgever verweet hem ook niet geleverde stukken bedrieglijk in rekening te hebben gebracht via foutieve facturatie aan klanten. De werknemer zou bovendien zogenaamd stukken hebben laten verdwijnen door ze in de vuilnisbak te gooien.

De werkgever ontsloeg de werknemer om een dringende reden. De werknemer vocht het ontslag aan en eiste een verbrekingsvergoeding.

Wat besliste de rechter?

Het arbeidshof gaf de werknemer gelijk ook al bewees de werkgever een aantal van de verwijten die hij richtte aan de werknemer. Volgens de rechter is er in principe geen dringende reden tot ontslag als een werknemer bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst fouten maakt die blijk geven van onbekwaamheid of van nalatigheid.

Op die regel bestaat volgens het arbeidshof een uitzondering als de onbekwaamheid het gevolg is van een opzettelijke nonchalance die op insubordinatie neerkomt. Hetzelfde geldt wanneer de tekortkomingen van de werknemer getuigen van een bewuste lichtzinnigheid of van de bedoeling om de werkgever bewust te benadelen.

Wat te onthouden?

Als je fouten maakt bij de uitvoering van je arbeidsovereenkomst is dat meestal geen reden om je te kunnen ontslaan om een dringende reden. Bega je de fouten opzettelijk uit ‘ongehoorzaamheid’ of omdat je je werkgever doelbewust schade wil toebrengen, dan liggen de zaken anders.

Hou er rekening mee dat je wel aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade die volgt uit je fouten als er sprake is van een herhaalde lichte fout, een zware fout of bedrog.

Jan Roodhooft, advocaat

Arbeidshof Brussel, 6 november 2015, www.juridat.be