Krijg je na je ontslag nog loon voor latere feestdagen?

Als je ontslagen wordt, moet je werkgever je soms nog loon betalen voor feestdagen die vallen na het einde van de opzegtermijn. Wat moet je daarvan weten?

Als je niet meer in dienst bent van je werkgever, heb je geen recht meer op loon. Toch heb je soms nog recht op de uitbetaling van feestdagen die er kort na het einde van je arbeidsovereenkomst zijn.

Je bent een maand of langer in dienst

Als je ontslagen wordt en je hebt minstens één maand anciënniteit in het bedrijf, dan moet je ex-werkgever je nog loon betalen voor alle feestdagen of vervangingsfeestdagen die vallen binnen de 30 dagen na het einde van de arbeidsovereenkomst. Dat is trouwens de datum dat je arbeidsovereenkomst effectief stopt (en niet de datum waarop je werkgever de overeenkomst opzegt).

Eindigt je arbeidsovereenkomst bijvoorbeeld half december dan moet je ex-werkgever je nog Kerstmis en Nieuwjaar uitbetalen.

Minder dan een maand in dienst

Heb je minder dan een maand anciënniteit binnen het bedrijf, dan heb je recht op loon voor 1 feestdag of vervangingsfeestdag die valt binnen de 14 dagen na het einde van de arbeidsovereenkomst. Je moet dan wel minstens 15 dagen in dienst geweest zijn. Is dat niet het geval dan heb je geen recht op enige vergoeding.

Niet als je zelf ontslag neemt

Maak je zelf een einde aan je arbeidsovereenkomst, dan krijg je geen vergoeding voor deze feestdagen. Hetzelfde geldt als je ex-werkgever je terecht ontsloeg om een dringende reden. Je ex-werkgever moet je de feestdagen al evenmin uitbetalen als je al begon te werken voor een nieuwe werkgever. Deze nieuwe werkgever betaalt je dan een loon voor de feestdagen in kwestie. Als je deeltijds werkte en wordt ontslagen, krijg je alleen die feestdagen of vervangingsfeestdagen uitbetaald die een gewone activiteitsdag zouden zijn geweest.

De voorgaande regels gelden overigens ook als je werkte met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur.

Jan Roodhooft, advocaat