Kan je werkgever je ontslaan om een dringende reden om wat je op facebook zet?

Mensen denken niet altijd voldoende na vooraleer ze iets op facebook zetten. Dit arrest toont aan dat als je negatieve commentaren post over je werkgever, je wel eens kan worden ontslagen om een dringende reden.

Wat was er gebeurd?

Een werknemer die werkte in een beursgenoteerd bedrijf plaatste sceptische en kritische commentaren over zijn werkgever op het openbare gedeelte van zijn facebookpagina. Meer bepaald legde hij verschillende links naar artikelen die ondertussen in de pers waren verschenen over de resultaten van de NV, waarbij hij deze voorzag van een persoonlijke commentaar.

De werkgever liet het er niet bij en ontsloeg de werknemer om een dringende reden. De werkgever tilde extra zwaar aan de feiten omdat de werknemer een kaderlid was. De werknemer meende dat dit ontslag ten onrechte gebeurde en eiste van de werkgever een verbrekingsvergoeding.

Wat besliste de rechter?

De werkgever kreeg van het arbeidshof gelijk. Het hof was van oordeel dat een werknemer-kaderlid in een beursgenoteerd bedrijf die op het voor iedereen toegankelijke gedeelte van een sociale netwerksite commentaar levert, die minstens als kritisch ten opzichte van de werkgever en diens beleid kan worden beschouwd, een tekortkoming begaat die de professionele samenwerking tussen hemzelf en de werkgever onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt.

Wat te onthouden?

Als werknemer ben je maar beter voorzichtig met de berichten die je over je werkgever of over sommige van je collega’s op facebook zet. Als je daarop kritische of denigrerende zaken post, bestaat de kans dat je werkgever je ontslaat om een dringende reden. Dit geldt des te meer als je de berichten post op het ‘openbare’ gedeelte van je facebookpagina. Iedereen heeft nu eenmaal toegang tot dit openbare gedeelte, zodat je niet kan verwachten dat niet-vrienden van deze gegevens geen kennis kunnen nemen of er gebruik van maken.

Jan Roodhooft, advocaat

Bron: Arbeidshof Brussel, 3 september 2013, R.W., 2013-2014, 1536