Kan je werkgever je ontslaan met een sms of e-mail?

Je werkgever stuurt je een e-mail of sms om te zeggen dat hij je arbeidsovereenkomst beëindigt. Maar is zo’n beëindiging van je arbeidscontract wel geldig? Wat zijn je rechten?

Je leest in de krant wel eens verhalen van werknemers die door hun werkgever worden ontslagen via… een sms. Tegen het argument dat dit weinig tactvol is, reageren werkgevers dan wel eens met te zeggen dat deze werkwijze deel uitmaakt van onze huidige bedrijfscultuur. Maar is het wel mogelijk voor een werkgever om op die manier te werk te gaan?

Hoe opzeggen?

Als je werkgever je arbeidsovereenkomst wil opzeggen met naleving van een opzegtermijn moet hij dat doen via een aangetekende brief of een betekening via een gerechtsdeurwaardersexploot. Wil jij op jouw beurt de arbeidsovereenkomst opzeggen dan kan je dat op dezelfde manier doen. Jij kan echter ook aan je werkgever een voor ontvangst ondertekend schrijven bezorgen.

Een opzeg die niet op die manier wordt gegeven, is nietig. Dat betekent meteen ook dat je werkgever je arbeidsovereenkomst niet met een opzegtermijn kan beëindigen door je een sms of e-mail te sturen.

En een beëindiging zonder opzegtermijn

Wil je werkgever je arbeidsovereenkomst stop zetten zonder een opzegtermijn na te leven (waarbij hij je een opzegvergoeding betaalt) dan kan hij wel werken met een e-mail of sms. Bij een gewone beëindiging van de arbeidsovereenkomst (zonder opzeg) moet je werkgever nu eenmaal geen vormvoorwaarden naleven. Hetzelfde geldt overigens als jij je arbeidsovereenkomst zonder opzegtermijn wil stopzetten.

Voor een ontslag om dringende redenen volstaat een sms alleen al evenmin. Binnen de drie werkdagen na het eventuele sms-bericht moet je dan namelijk nog een aangetekende brief of een deurwaardersexploot ontvangen dat aangeeft wat de reden(en) voor het ontslag zijn.

Een kwestie van bewijs

Diegene die de arbeidsovereenkomst stopzet via een sms of mail zal nog wel het bewijs van de verzending en ontvangst ervan moeten leveren. Ook daar durft het schoentje wel eens te wringen. Als de ontvanger van de sms betwist die ontvangen te hebben zal de verzender het tegendeel niet altijd kunnen bewijzen.

Jan Roodhooft, advocaat