Kan je ontslagen worden via ‘zoom’?

Een Amerikaanse werkgever ontsloeg 900 personeelsleden via… een zoommeeting. Kan ook jouw werkgever op die manier te werk gaan en kan hij je tijdens een online meeting ontslaan? Wat zijn de spelregels die gelden?

Opzegtermijn

Ontslaat je werkgever je met naleving van een opzegtermijn, dan moet die daarbij strikte vormvereisten naleven. Het ontslag kan dan enkel gegeven worden als je werkgever dat aan jou ter kennis brengt via een aangetekende brief of als de ontslagbrief aan jou wordt betekend door een gerechtsdeurwaarder.

Je werkgever zou je natuurlijk eerst wel mondeling kunnen meedelen dat een dergelijk ontslag eraan zit te komen zodat je bij de ontvangst van het aangetekend schrijven of het deurwaardersexploot niet voor verrassingen komt te staan. In de praktijk zal dat trouwens ook vaak gebeuren.

Verbreking

Verbreekt je werkgever de arbeidsovereenkomst (waarbij hij geen opzegtermijn naleeft maar je een opzegvergoeding betaalt) dan gelden de voorgaande formaliteiten niet. Je werkgever kan je op alle mogelijke manieren een dergelijke verbreking ter kennis brengen.

Dat kan dus zowel via een aangetekende brief als bijvoorbeeld via een mail, sms of whatsappbericht gebeuren. Sterker nog, een dergelijke verbreking kan zelfs mondeling aan jou ter kennis worden gebracht en dat bijvoorbeeld in een persoonlijk gesprek, via een telefonisch onderhoud of tijdens een online teams- of zoommeeting.

Bewijs

Bij een discussie zal je werkgever dergelijke verbreking van de arbeidsovereenkomst wel moeten kunnen bewijzen. Wordt het ontslag mondeling of via een zoommeeting gegeven dan kan er op dat vlak wel eens een probleem rijzen. De meeste werkgevers zullen er dan ook voor zorgen dat ze over een bewijs beschikken van het feit dat ze de arbeidsovereenkomst verbraken. Dat bewijs kan bijvoorbeeld via een aangetekend schrijven geleverd worden. Je werkgever zou je bijvoorbeeld ook een document waarin de verbreking wordt meegedeeld voor ontvangst kunnen laten ondertekenen.

Jan Roodhooft, advocaat