Kan je ontslagen worden vanwege je uiterlijk?

Vorige week stond in de krant een verhaal van een dame die als werkneemster aan de slag ging bij een verzekeringsmakelaar maar ontslagen werd… omdat ze zogenaamd te lelijke tanden had. De werkgever had dit niet gezien bij de sollicitatie omdat ze een mondmasker droeg. Maar kan dat wel?

Stel dat je door een ziekte of ongeval een zwaar litteken oploopt of dat je bij een brand ernstige brandwonden oploopt. Kan je werkgever dan vanwege je uiterlijk een einde maken aan je arbeidsovereenkomst?

Opzegvergoeding

Als er iets verandert aan je uiterlijk kan je werkgever vanzelfsprekend in principe je arbeidsovereenkomst niet beëindigen om een dringende reden. Hij kan je al evenmin verplichten om zelf ontslag te nemen of om akkoord te gaan met een beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Wil je werkgever dan je arbeidsovereenkomst beëindigen dan zal hij vooreerst een opzegtermijn moeten naleven. Doet hij dat niet dan is hij je een verbrekingsvergoeding verschuldigd. Het bedrag daarvan zal afhangen van hoelang je al in dienst was en wat je verloning precies was.

Discriminatie

Los van de opzegvergoeding waarop je eventueel aanspraak kan maken kan je wel eens argumenteren dat er sprake is van discriminatie en dat bijvoorbeeld op basis van je gezondheidstoestand. Je zou dan op die basis, bovenop je eigenlijke opzegvergoeding, van je werkgever een vergoeding kunnen vragen ten belope van zes maanden loon.

Kennelijk onredelijk ontslag

Een andere denkpiste bestaat erin een schadevergoeding te vragen wegens kennelijk onredelijk ontslag. Dat is meer bepaald een ontslag dat gebaseerd is op redenen die geen verband houden met de geschiktheid of het gedrag van de werknemer of die niet berusten op de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming, de instelling of de dienst en waartoe nooit beslist zou zijn door een normale en redelijke werkgever.

Vraag daarbij in eerste instantie aan je werkgever om je ontslag te motiveren. Bij een kennelijk onredelijk ontslag kan je aanspraak maken op een vergoeding van 3 tot 17 weken loon. Deze kan gecombineerd worden met je opzegvergoeding maar niet met een vergoeding wegens discriminatie.

Jan Roodhooft, advocaat