Kan je ontslagen worden omdat je te vaak ziek bent?

Een buschauffeur werd zopas ontslagen omdat hij wegens ziekte te vaak afwezig was op het werk. Volgens zijn werkgever verstoorde zijn afwezigheid de organisatie te veel. Maar is dergelijk ontslag zo maar mogelijk en kan je dan een vergoeding vragen van je werkgever?

Je las in de krant misschien het verhaal van een werknemer die na een werkongeval in 2016 geopereerd werd aan zijn hand. Door complicaties en een aantal verdere medische ingrepen was de werknemer vaak afwezig op het werk waarna de werkgever hem ontsloeg. Maar kan dat wel?

Een ontslag kan altijd

Veelvuldige ziektes zijn alleszins geen reden om je te ontslaan om een dringende reden. Wat wel kan is dat je werkgever je ontslaat met naleving van een opzegtermijn of mits betaling van een opzegvergoeding. Weet wel dat de opzegtermijn pas begint te lopen bij het einde van je arbeidsongeschiktheid. Doet je werkgever dat dan kan je trouwens niet vragen dat hij je opnieuw in dienst neemt.

Kennelijk onredelijk ontslag

Bij dergelijk ontslag kan je wel proberen te argumenteren dat je ontslag kennelijk onredelijk is. Je kan, als die argumentatie lukt, een schadevergoeding van minstens drie tot maximum 17 weken loon vragen. Als je werkgever kan bewijzen dat je afwezigheid de organisatie van het werk in het gedrang brengt, is het lang niet zeker dat je vordering op die basis zal lukken.

Vraag niettemin aan je werkgever om je ontslag te motiveren. Je kan dat doen tot twee maanden na het einde van je arbeidsovereenkomst. Gaf je werkgever je een ontslag met naleving van een opzegtermijn, dan heb je de tijd tot zes maanden na het ontslag, zonder evenwel de termijn van twee maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst te kunnen overschrijden.

Vergoeding wegens discriminatie

Je zou daarnaast ook kunnen zeggen dat je werkgever je door het ontslag discrimineerde op basis van je gezondheidstoestand. Je kan dan een schadevergoeding vragen ten belope van zes maanden loon. In het geval dat pas in de pers kwam, werd ook Unia trouwens bij de zaak betrokken.

Jan Roodhooft, advocaat