Kan je ontslagen worden omdat je je ongewenste mails niet checkt?

Iedereen krijgt in zijn postvak van ongewenste mails wel eens mails die daar niet in thuishoren. Maar kan je werkgever je verwijten dat postvak niet te checken en je eventueel zelfs ontslaan om een dringende reden? Een recent arrest gaat in op die vraag.

Wat was er gebeurd?

De secretaresse van een advocatenkantoor had gedurende geruime tijd de map met ongewenste mails uit de mailbox van het kantoor niet bekeken. Toen haar werkgever vaststelde dat zich daarin een dringende mail bevond waarop niet tijdig werd ingegaan meende hij dat de secretaresse een zware fout had begaan. Hij ontsloeg haar daarom zelfs om een dringende reden. De secretaresse was het daarmee niet eens en vocht het ontslag om een dringende reden voor de rechtbank aan.

Wat besliste de rechter?

Volgens het arbeidshof kan van een secretaresse van een advocatenkantoor verwacht worden dat ze regelmatig de spamberichten en ongewenste e-mails die binnenkomen bekijkt waarbij ze nagaat of er toch geen mails tussenzitten die dienen beantwoord/bekeken te worden en die niet in dat postvak thuishoren. Door dat niet te doen beging de werkneemster volgens het arbeidshof een fout.

Volgens het hof ging het daarbij echter om een onopzettelijke fout en had de werkneemster ook niet de bedoeling om de werkgever te schaden. Het arbeidshof was dan ook uiteindelijk van oordeel dat de fout niet ernstig genoeg was om een ontslag om een dringende reden te rechtvaardigen.

Wat te onthouden?

Als werknemer is het in principe je taak om ook op regelmatige basis je postvak met ongewenste e-mails te bekijken en te checken of daarin toch geen mails zitten die in je gewone ‘postvak in’ hadden moeten komen.

Doe je dat niet dan bega je een fout. In de praktijk zal die fout echter, enkele uitzonderingen niet te na gesproken, niet volstaan om je te ontslaan om een dringende reden. Komt de fout herhaaldelijk voor dan riskeer je wel aansprakelijk gesteld te worden voor de schade die je werkgever hierdoor lijdt.

Jan Roodhooft, advocaat

Arbeidshof Luik, 26 oktober 2021