Kan je ontslagen worden om een dringende reden wegens feiten uit je privé-leven?

Je werkgever meent dat je je misdragen hebt in de privésfeer. Kan hij in dat geval die gebeurtenissen aangrijpen om je te ontslaan om een dringende reden?

Tijdens een avondje stappen heb je te veel gedronken en ben je serieus ‘uit de bocht gegaan’. Of je raakte betrokken bij een vechtpartij waarbij enkele rake klappen werden uitgedeeld. Hoewel dit niets met je werk te zien had, grijpt je werkgever dit aan om je te ontslaan om een dringende reden. Maar is dat wel toegelaten?

In principe kan het

Je werkgever kan je ontslaan om een dringende reden als er sprake is van een ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt. De wet vereist niet dat die tekortkoming contractueel van aard is. Je moet met andere woorden niet noodzakelijk tekortkomen aan één of andere verplichting uit hoofde van je arbeidsovereenkomst.

Dat betekent dan ook dat een feit uit je privéleven strikt gezien in aanmerking kan komen om een ontslag om een dringende reden te rechtvaardigen.

Het blijft een uitzondering

Hoewel feiten die je begaat in je privéleven in aanmerking kunnen komen als reden voor een ontslag om een dringende reden, moeten ze dermate ernstig zijn dat ze een effect hebben op de professionele samenwerking. Meestal zal dat niet het geval zijn. Het vertrouwen van je werkgever in jou zal definitief en onherroepelijk moeten zijn aangetast. Je werkgever zal dat ook moeten kunnen bewijzen.

Enkele voorbeelden

Zo werd bijvoorbeeld geoordeeld dat een werkgever een handelsvertegenwoordiger mocht ontslaan om een dringende reden omdat deze in zijn privétijd diefstallen pleegde in een grootwarenhuis (die bovendien ook nog eens in de pers waren bekendgemaakt). Ook gewelddaden tegenover een collega buiten de arbeidsuren werden reeds als een dringende reden beschouwd. Hetzelfde gold bijvoorbeeld voor het feit ervan verdacht te worden medeplichtig te zijn aan een carrousel van valse munten en voor het druggebruik van een werknemer buiten de arbeidsuren.

Je merkt het dus. Het gaat allemaal om serieuze feiten. Als je in je privéleven een kleine misstap begaa,t moet je je dus meestal weinig zorgen maken.

Jan Roodhooft, advocaat