Kan je ontslagen worden om een dringende reden als je geen medisch attest bezorgt?

Als je door ziekte niet kan gaan werken, moet je veelal een medisch attest bezorgen aan je werkgever. Kan je werkgever je ontslaan om een dringende reden als je dat niet doet? Een vonnis van de arbeidsrechtbank in Brussel geeft een antwoord op deze vraag.

Wat was er gebeurd?

Een dame was tewerkgesteld als bediende. Zij was gedurende een lange tijd ziek. Meer bepaald had zij maar liefst drie herseninfarcten gehad en was ze meermaals geopereerd. Ze bezorgde steeds weer nieuwe medische attesten aan haar werkgever.

Toen de werkgever op een gegeven moment geen nieuw attest kreeg en de dame toch niet terug aan de slag ging, ontsloeg de werkgever haar om een dringende reden. Hij meende dat de dame nu eenmaal ongerechtvaardigd afwezig was. De dame betwistte het ontslag en vroeg een verbrekingsvergoeding. Ze beweerde zelfs dat ze toch een medisch attest aan de werkgever had bezorgd.

Wat besliste de rechtbank?

Volgens de rechtbank was het niet uitgesloten dat de werkneemster het attest wel degelijk had opgestuurd naar de werkgever. Zelfs als ze dat niet zou hebben gedaan, was dat volgens de rechter niet voldoende om haar te ontslaan om een dringende reden.

Het eventueel niet bezorgen van het attest vormde volgens de rechter in dit geval geen ernstige tekortkoming waardoor de professionele samenwerking onmiddellijk en definitief onmogelijk werd. Minstens had de werkgever, alsnog de rechter, de bediende eerst moeten aanmanen om haar afwezigheid te verantwoorden.

Wat te onthouden?

Als je ziek bent, moet je aan je werkgever een medisch attest bezorgen als dat in het arbeidsreglement of in een cao is voorzien. Je moet zo’n attest ook voorleggen als je werkgever je er om vraagt. Tenzij er een langere termijn is bepaald, moet je dat doen binnen de twee werkdagen nadat je ziek werd of je werkgever je om het attest vroeg. Doe je dat niet dan is dat meestal niet voldoende om je te ontslaan om een dringende reden. Dit geldt zelfs als dit in de lijst staat van dringende redenen in het arbeidsreglement.

Jan Roodhooft, advocaat

Arbrb. Brussel, 20 december 2011, www.juridat.be