Kan je na je ontslag nog ontslagen worden om een dringende reden?

Je werkgever beëindigt je arbeidsovereenkomst met naleving van een opzegtermijn of betaling van een opzegvergoeding. Kan hij je in dat geval vervolgens nog ontslaan om een dringende reden? Met welke regels moet je daarbij rekening houden?

Opzegtermijn

Beëindigt je werkgever je arbeidsovereenkomst door je een opzegtermijn te geven, dan loopt je arbeidsovereenkomst tijdens deze opzegtermijn gewoon door. Dat betekent ook dat je werkgever tijdens de opzegtermijn je arbeidsovereenkomst perfect nog kan beëindigen om een dringende reden. Voorwaarde is natuurlijk wel dat hij feiten kan aantonen die van aard zijn om de samenwerking tussen jou en je werkgever onmiddellijk en definitief onmogelijk te maken.

Beëindigt je werkgever in die periode ten onrechte je arbeidsovereenkomst om een dringende reden, dan kan je een opzegvergoeding vragen die gelijk is aan de verloning die je normaal had ontvangen tot het einde van de opzegtermijn.

Verbreking

Verbrak je werkgever je arbeidsovereenkomst met betaling van een opzegvergoeding, dan kan hij nadien niet meer inroepen dat hij intussen feiten vernam die een ontslag om een dringende reden zouden kunnen verantwoorden. De arbeidsovereenkomst is dan namelijk geëindigd door de verbreking waardoor je meteen ook recht had op een verbrekingsvergoeding.

Zelfs indien je werkgever pas na de verbreking op de hoogte kwam van feiten die wel degelijk een ontslag om een dringende reden verantwoorden, kan hij dat niet meer aangrijpen om aan de betaling van de verbrekingsvergoeding te ontsnappen. Weet wel dat als je door je handelswijze schade berokkende aan je werkgever die daarvoor wel nog een schadevergoeding van jou zou kunnen vragen.

Vrijstelling van prestaties

Zegde je werkgever je arbeidsovereenkomst op en stelde hij je tijdens de opzegtermijn met jouw akkoord vrij van prestaties, dan kan een ontslag om een dringende reden weer wel. In dat geval gelden nu eenmaal dezelfde regels als indien je werd ontslagen waarbij je je opzegtermijn wel diende te presteren.

Jan Roodhooft, advocaat