Kan je je vakantiedagen nog opnemen na een ontslag?

Je werkgever maakt een einde aan je arbeidsovereenkomst en geeft je je opzeg. Moet je dan alle vakantiedagen die je nog hebt nog bij hem opnemen of kan je dat ook doen bij het bedrijf waar je zal gaan werken?

Als je arbeidsovereenkomst in de loop van een jaar eindigt, wil je misschien nog wel een aantal vakantiedagen houden voor later in het jaar, als je al aan de slag bent bij een nieuwe werkgever. Maar kan dat wel?

Wettelijke vakantie

Je bent helemaal niet verplicht de dagen wettelijke vakantie die je hebt nog snel-snel op te nemen bij de werkgever die je ontsloeg. Je kan dat ook nog doen bij je nieuwe werkgever. Op het moment dat je arbeidsovereenkomst stopt, moet je werkgever je je vakantiegeld bij uitdiensttreding dadelijk betalen. Hij betaalt je met andere woorden de vakantiedagen die je bij hem ‘opbouwde’ al uit ook al nam je ze nog niet op. Als je de vakantiedagen vervolgens effectief opneemt bij je nieuwe werkgever moet die je voor deze dagen niet meer betalen. Doe het vakantiegeld dat je vervroegd uitbetaald krijgt dus niet zomaar op. Wat je krijgt zal nu eenmaal afgetrokken worden bij je nieuwe werkgever.

Vakantieattest

Je nieuwe werkgever moet natuurlijk wel weten op hoeveel vakantiedagen je nog recht hebt. Daarom zal je vorige werkgever je na het einde van je arbeidsovereenkomst een vakantieattest bezorgen. Dit bevat een overzicht van de periode waarin je bij je ex-werkgever gewerkt hebt. Het vakantieattest dat je krijgt, geeft ook aan hoeveel vakantiedagen je al opgenomen hebt en wat het brutobedrag is van het vertrekvakantiegeld dat je ex-werkgever je betaalde.

En wat met bijkomende dagen?

Heb je nog recht op extralegale vakantiedagen of bijvoorbeeld op dagen inhaalrust, dan kan je die allicht niet zomaar overdragen naar je nieuwe werkgever. Deze dagen neem je dus maar beter op bij je bestaande werkgever.

Jan Roodhooft, advocaat

Vind een job in de buurt van