Kan het meenemen van een pen of plastic zakje je je job kosten?

Een werknemer van de Actionketen in Nederland werd op staande voet ontslagen omdat hij een plastic draagtasje van drie eurocent meenam zonder dat te betalen. Maar loop ook jij dat risico als je bijvoorbeeld een pen of postzegel van je werkgever meeneemt?

Dringende reden?

Als je je bezondigt aan een diefstal van goederen van je werkgever, riskeer je vooreerst strafrechtelijk te worden vervolgd. Bovendien kan de diefstal vaak een dringende reden voor een ontslag vormen. Zo’n dringende reden is voorhanden als de feiten van aard zijn om de verdere samenwerking tussen werkgever en werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk te maken. Bij een diefstal is dat vaak het geval aangezien door zo’n feiten de vertrouwensband tussen de werkgever en de werknemer geschonden is.

En bij een kleinigheid?

Is er sprake van een kleinigheid die je meenam, is het minder zeker hoe rechters die geconfronteerd worden met de zaak zullen oordelen. Er zijn vooreerst rechters die van oordeel zijn dat zelfs de diefstal van iets kleins als een dringende reden voor een ontslag kan worden aanzien. Zo werd het ontslag om een dringende reden van een verkoopster binnen een grootwarenhuis die uit de verkoopruimte een koffiekoek en twee rozijnenbroodjes meenam zonder die te betalen als terecht beschouwd. Andere rechters zijn milder. Zij houden onder andere rekening met de eenmaligheid van het feit, de anciënniteit van de werknemer en de onbeduidendheid van de feiten om het ‘meenemen’ van zaken van je werkgever al dan niet als een dringende reden te aanzien.

Arbeidsreglement

In het arbeidsreglement kan een bepaling staan die aangeeft dat diefstal steeds als een reden voor een ontslag om dringende reden dient te worden beschouwd. Als dat het geval is, is dat niet ‘bepalend’. Het is wel een element waar de rechtbank bij de beoordeling rekening mee kan houden. Wat er ook van zij, het is van belang om als werknemer maar beter voorzichtig te zijn en niets mee te nemen wat van je werkgever is.

Jan Roodhooft, advocaat