Kan een like op facebook je je job kosten?

Als je iets op facebook leuk vindt, kan je dat liken. Als het gaat om iets controversieels is dit liken niet zonder gevaar. In het slechtste geval kan dit je zelfs je job kosten. Dat bewijst een arrest van het arbeidshof in Luik.

Wat was er gebeurd?

Een werknemer werkte als boekhouder voor een VZW. Op een gegeven moment likete hij een racistisch bericht op facebook. Het was daarbij overigens niet de eerste keer dat de werknemer uit de bocht ging op sociale media. Eerder had hij op zijn facebook al links geplaatst naar bewegingen die de nazigroet van een Franse comedian steunden. Hij had toen aan zijn werkgever schriftelijk beloofd deze links te zullen verwijderen. Desondanks was het een tijd later ‘weer prijs’.

De werkgever liet het er niet bij en ontsloeg de werknemer om een dringende reden. Volgens de werknemer gebeurde dat ten onrechte. Hij stapte naar de arbeidsrechtbank om een opzegvergoeding te vragen. Volgens hem had hij enkel maar zijn recht op vrije meningsuiting uitgeoefend.

Wat besliste het arbeidshof?

Zowel de arbeidsrechtbank als het arbeidshof gaven de werkgever gelijk. Zij meenden dat de weknemer terecht werd ontslagen om een dringende reden. Het recht op vrije meningsuiting mag volgens de rechter door een werknemer niet gebruikt worden om het imago van zijn werkgever te schaden. Door een bericht te liken gaf de werknemer hier aan dat hij het ermee eens was. Gelet op de aard van het bericht maakte de werkgever zich volgens de rechter terecht zorgen over reputatieschade.?Het feit dat de werknemer in dit geval eerder al was gewaarschuwd, werd als een verzwarende omstandigheid beschouwd.

Wat te onthouden?

Het is niet zo dat omdat je iets liket op facebook je steeds zou kunnen worden ontslagen om een dringende reden. Toch ben je maar beter voorzichtig met het liken van controversiële berichten (zoals bv. zaken die als racistisch kunnen worden beschouwd). Doe je dat toch dan riskeer je wel eens een ontslag om een dringende reden, als dit bv. reputatieschade voor je werkgever met zich zou kunnen meebrengen.

Jan Roodhooft, advocaat

Bron: Arbeidshof Luik, 24 maart 2017