Kan een ‘grap’ volstaan voor een ontslag om een dringende reden?

Je bent van het principe dat een goede grap op het werk bij tijd en stond wel eens moet kunnen. Maar kan zo’n grap ertoe leiden dat je wordt ontslagen om een dringende reden. Het arbeidshof in Bergen kreeg met zo’n discussie te maken.

Wat was er gebeurd?

Een werknemer binnen een ziekenhuis achtte de tijd rijp om een grap uit te halen met de veiligheidsverantwoordelijke binnen het bedrijf. Hij belde deze kort na de aanslagen in Parijs op en gaf zich uit als medewerker van het OCAD. Hierbij vroeg hij of het terreurdreigingsniveau 4 in het ziekenhuis wel werd nageleefd, dit terwijl in werkelijkheid niveau 3 van toepassing was. Nadien hing hij de telefoon op zeggende dat hij verkeerd verbonden was.

Toen de werknemer uiteindelijk met beelden van toezichtscamera’s werd geconfronteerd, gaf hij de feiten toe. De werkgever startte een procedure om de werknemer te kunnen ontslaan om een dringende reden (de grappenmaker was nu eenmaal personeelsvertegenwoordiger in de ondernemingsraad).

Wat besliste de rechtbank?

Het arbeidshof gaf de werkgever gelijk en meende dat er inderdaad een dringende reden voor ontslag voorlag. Volgens het hof maken grappen op het werk op zich geen fout uit. In dit geval werd niettemin wel een dringende reden voor een ontslag weerhouden. Vooreerst was er immers de specifieke toestand van de terreurdreiging. Door zijn grap droeg de werknemer bij tot het creëren van een paniektoestand. Bovendien had de werknemer zijn grap niet dadelijk toegegeven en eerst gelogen.

Wat te onthouden?

Als je een grapje maakt op het werk, is dat in principe geen reden om je te ontslaan om een dringende reden. Toch denk je beter maar goed na welke grap je uithaalt. Doe niets wat compleet ongepast is.

Dit arrest toont aan dat de rechtbank bij de beoordeling van de grap rekening kan houden met het maatschappelijk klimaat. Zo is het in deze tijden van terreurdreiging uit den boze grappen te maken die met terreur of veiligheid te maken hebben.

Jan Roodhooft

Arbeidshof. Bergen, 27 mei 2016